Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (kojima se ne određuju kamatne stope)

svibanj 2024.

10. svibnja 2024.

Tržišne operacije

Remuneracija državnih depozita i drugih depozita koji se ne odnose na operacije monetarne politike

Upravno vijeće donijelo je 16. travnja 2024. Odluku ESB/2024/11 o remuneraciji depozita koji se ne odnose na operacije monetarne politike koje drže nacionalne središnje banke i Europska središnja banka, u skladu s kojom će se na remuneraciju prekonoćnih državnih depozita europodručja i dalje primjenjivati gornja granica na razini eurske kratkoročne kamatne stope (€STR) umanjene za 20 baznih bodova. Donijelo je i dva pravna akta kojima se prilagođava remuneracija drugih depozita koji se ne odnose na operacije monetarne politike: Smjernicu ESB/2024/12 o izmjeni Smjernice (EU) 2019/671 o domaćim operacijama upravljanja imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka (ESB/2019/7) i Smjernicu ESB/2024/13 o pružanju usluga na području upravljanja pričuvama u eurima preko Eurosustava središnjim bankama i zemljama izvan europodručja te međunarodnim organizacijama. Odluka će se primjenjivati od 1. prosinca 2024., kada se očekuje da će se nacionalne središnje banke Eurosustava uskladiti s tim dvjema smjernicama. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Makrobonitetna politika i financijska stabilnost

Pregled financijske stabilnosti – svibanj 2024.

Upravno vijeće održalo je 8. svibnja 2024. razmjenu mišljenja o pitanjima povezanima s financijskom stabilnošću u europodručju na temelju Pregleda financijske stabilnosti iz svibnja 2024. i odobrilo je objavu Pregleda na mrežnim stranicama ESB‑a. Osim pregleda ključnih ranjivosti financijske stabilnosti u europodručju, novo izdanje sadržava i tri tematska dijela. U prvom se razmatra utjecaj geopolitičkog rizika na financijsku stabilnost u europodručju. U drugom se govori o rizicima za financijsku stabilnost i prednostima koji proizlaze iz sve veće primjene umjetne inteligencije, a u trećem o rizicima za financijsku stabilnost koji proizlaze iz privatnih tržišta. Pregled će se objaviti 16. svibnja 2024. na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Izvješće o napretku u projektu digitalnog eura

Upravno vijeće primilo je 8. svibnja 2024. na znanje izvješće o napretku koje se odnosi na prvu fazu projekta digitalnog eura, odnosno pripremnu fazu, u kojem se ocjenjuje da projekt dobro napreduje i u odnosu na proračun i u odnosu na vremenski okvir. Više informacija o projektu digitalnog eura možete pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Izvješće o napretku u projektu sustava upravljanja kolateralom Eurosustava

Upravno vijeće primilo je 8. svibnja 2024. na znanje izvješće o napretku u projektu sustava upravljanja kolateralom Eurosustava (Eurosystem Collateral Management System, ECMS). Izvješće je dostavljeno u skladu s odlukom Upravnog vijeća iz studenog 2023. o odgodi uvođenja ECMS‑a do 18. studenog 2024. i zahtjevom Upravnog vijeća za redovita izvješća o napretku u projektu. U izvješću se ocjenjuje da projekt ECMS, općenito gledajući, dobro napreduje, premda i dalje postoje određeni problemi.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o pravnom okviru Visokog vijeća za financijsku stabilnost

Upravno vijeće donijelo je 26. travnja 2024. Mišljenje CON/2024/11 na ESB‑ovu vlastitu inicijativu.

Mišljenje ESB‑a o uvođenju eura u Bugarskoj

Upravno vijeće donijelo je 2. svibnja 2024. Mišljenje CON/2024/12 na zahtjev koji je središnja banka Българска народна банка (Bugarska narodna banka) uputila u ime bugarskog ministra financija.

Mišljenje ESB‑a o predloženoj uredbi i direktivi o platnim uslugama i uslugama elektroničkog novca

Upravno vijeće donijelo je 30. travnja 2024. Mišljenje CON/2024/13 na zahtjev Europskog parlamenta i Vijeća.

Upravljanje

Preporuka ESB‑a o vanjskim revizorima središnje banke Národná banka Slovenska

Upravno vijeće donijelo je 18. travnja 2024. Preporuku ESB/2024/14 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Národná banka Slovenska.

Međuinstitucijski sporazum o osnivanju etičkog tijela EU‑a

Upravno vijeće odobrilo je 2. svibnja 2024. Međuinstitucijski sporazum o osnivanju etičkog tijela EU‑a. Odobrenju su prethodili pregovori Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije, Europske komisije, Suda Europske unije, ESB‑a, Revizorskog suda te Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija na temelju prijedloga Europske komisije iz svibnja 2023. Tom će tijelu biti povjerena zadaća izrade zajedničkih minimalnih standarda etičkog ponašanja visokih dužnosnika EU‑a. U radu etičkog tijela sudjelovat će član Izvršnog odbora ESB‑a Frank Elderson kao predstavnik ESB‑a i glavni službenik ESB‑a za usklađenost s propisima i upravljanje Roman Schremser kao njegov zamjenik.

Nadzor banaka ESB‑a

Sudjelovanje nadzora banaka ESB‑a u Zajedničkom odboru za izvješćivanje banaka

Upravno vijeće 22. travnja 2024. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da nadzor banaka ESB‑a sudjeluje u Zajedničkom odboru za izvješćivanje banaka i njegovu Upravljačkom odboru, koji su osnovani na temelju izvješća o izvedivosti o integriranom sustavu izvješćivanja koje je sastavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (engl. European Banking Authority, EBA) u skladu s odredbama članka 430.c Uredbe o kapitalnim zahtjevima. Povezani Memorandum o razumijevanju o osnivanju Zajedničkog odbora za izvješćivanje banaka između Europske središnje banke i EBA‑e može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije