Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának (kamatdöntéseken kívüli) döntései

2024. május

2024. május 10.

Piaci műveletek

A kormányzati betétek és egyes nem monetáris politika célú betétek díjazása

A Kormányzótanács 2024. április 16-án elfogadta a nemzeti központi bankoknál és az Európai Központi Banknál tartott egyes nem monetáris politikai célú betétek díjazásáról szóló EKB/2024/11 határozatot, amely szerint az euroövezeti egynapos kormányzati betétek kamatplafonja változatlanul a rövid lejáratú eurokamatláb (€STR) mínusz 20 bázispont lesz. Elfogadott továbbá az egyes nem monetáris politikai célú betétek díjazását kiigazító két jogi aktust, nevezetesen az eszközök és források nemzeti központi bankok által történő belföldi kezelésének műveleteiről szóló (EU) 2019/671 iránymutatás (EKB/2019/7) módosításáról szóló EKB/2024/12 iránymutatást és az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, valamint nemzetközi szervezetek részére euróban történő nyújtásáról szóló EKB/2024/13 iránymutatást. A határozat 2024. december 1-jén lép hatályba, amikortól az eurorendszer nemzeti központi bankjainak meg kell felelniük a két iránymutatásnak. A kapcsolódó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Makroprudenciális politika és pénzügyi stabilitás

Pénzügyi stabilitási jelentés – 2024. május

A Kormányzótanács 2024. május 8-án a Pénzügyi stabilitási jelentés 2024. májusi kiadásából kiindulva eszmecserét folytatott az euroövezet pénzügyi stabilitási problémáiról, és engedélyezte a jelentés közzétételét az EKB honlapján. Az euroövezet főbb pénzügyi stabilitási sérülékenységeinek áttekintése mellett ez a szám három külön cikket is tartalmaz. Az első a geopolitikai kockázatok következményeit vizsgálja az euroövezet pénzügyi stabilitása szempontjából. A második a mesterséges intelligencia térnyeréséhez kapcsolódó pénzügyi stabilitási kockázatokat és előnyöket veszi számba, a harmadik pedig a magánpiacokból eredő pénzügyi stabilitási kockázatokat tekinti át. A jelentés előreláthatólag 2024. május 16-án jelenik meg az EKB honlapján.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Helyzetjelentés az digitáliseuro-projektről

A Kormányzótanács 2024. május 8-án tudomásul vette a digitáliseuro-projekt első szakaszában – az előkészítő szakaszban – elért eredményekről szóló jelentést, amely arra a következtetésre jutott, hogy a projekt mind a költségvetés, mind az időzítés tekintetében jó úton halad. A digitáliseuro-projektről bővebb információk az EKB honlapján találhatók.

Státuszjelentés az eurorendszer fedezetkezelési rendszeréről (ECMS)

A Kormányzótanács 2024. május 8-án tudomásul vette az eurorendszer fedezetkezelési rendszerével (ECMS) kapcsolatos projekt státuszjelentését. A jelentés a Kormányzótanács 2023. novemberi határozatát követi, amelyben átütemezi az ECMS-projekt elindítását 2024. november 18-ra, valamint a Kormányzótanács kéri a projekt státuszával kapcsolatos rendszeres tájékoztatást. A jelentésből látni, hogy a projekt jó úton halad, de néhány nehézség változatlanul fennáll.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a Pénzügyi Stabilitási Nagytanácsra vonatkozó jogi keretről

A Kormányzótanács 2024. április 26-án elfogadta az EKB saját kezdeményezésére kiadott CON/2024/11 véleményt.

EKB-vélemény az euro bulgáriai bevezetéséről

A Kormányzótanács 2024. május 2-án elfogadta a CON/2024/12 véleményt, amelyet a bolgár pénzügyminiszter nevében eljáró Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a pénzforgalmi szolgáltatásokról és elektronikuspénz-szolgáltatásokról szóló rendelet és irányelv iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2024. április 30-án elfogadta a CON/2024/13 véleményt, amelyet az Európai Parlament és a Tanács felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB ajánlása a Národná banka Slovenska külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2024. április 18-án elfogadta az Európai Unió Tanácsa számára a Národná banka Slovenska külső könyvvizsgálóiról szóló EKB/2024/14 ajánlást.

Intézményközi megállapodás uniós etikai testület létrehozásáról

A Kormányzótanács 2024. május 2-án a Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, az EKB, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága közötti tárgyalásokat követően, valamint a Bizottság 2023. májusi javaslata alapján jóváhagyta az uniós etikai testület létrehozásáról szóló intézményközi megállapodást. A testület feladata lesz, hogy közös minimumszabályokat dolgozzon ki az EU vezető tisztségviselőinek etikus magatartására vonatkozóan. Frank Elderson, az EKB Igazgatóságának tagja képviseli majd az EKB-t az etikai testületben, míg Roman Schremser, az EKB jogkövetési és szervezetirányítási főtisztviselője pedig a helyettesi pozíciót tölti majd be.

Az EKB bankfelügyelete

Az EKB bankfelügyeletének szerepvállalása a közös banki adatszolgáltatási bizottságban

A Kormányzótanács 2024. április 22-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy az EKB bankfelügyelete részt vegyen a közös banki adatszolgáltatási bizottságban (JBRC) és annak irányítóbizottságában, amelyet az Európai Bankhatóság (EBH) által a tőkekövetelményekről szóló rendelet 430c. cikkének rendelkezéseivel összhangban az integrált adatszolgáltatási rendszerről szóló megvalósíthatósági jelentés nyomon követéseként hoztak létre. Az Európai Központi Bank és az Európai Bankhatóság között létrejött közös banki adatszolgáltatási bizottság létrehozásáról szóló egyetértési megállapodás az EKB honlapján olvasható.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok