Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Aprilie 2013

Situaţia economică, monetară şi financiară

Reacţia BCE la acordul privind programul de ajustare macroeconomică al Ciprului

La data de 25 martie 2013, Consiliul guvernatorilor a luat act de acordul încheiat de Eurogrup cu autorităţile cipriote, care evidenţiază principalele elemente necesare ale programului de ajustare UE/FMI pentru Cipru. Consiliul guvernatorilor a decis să nu formuleze obiecţii cu privire la solicitarea Central Bank of Cyprus referitoare la furnizarea de asistenţă pentru acoperirea nevoii de lichiditate în situaţii de urgenţă ( Emergency Liquidity Assistance – ELA), în conformitate cu normele în vigoare. Un comunicat de presă a fost publicat la aceeaşi dată pe website‑ul BCE.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Sondajul privind activităţile de bănci corespondente în euro

La data de 27 martie 2013, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea celui de-al optulea sondaj privind activităţile de bănci corespondente în euro ( Eighth survey on correspondent banking in euro), elaborat de Comitetul pentru sisteme de plăţi şi de decontare, unul dintre Comitetele Eurosistemului/SEBC. Sondajul confirmă că activitatea de bănci corespondente rămâne un canal important de procesare a operaţiunilor de plată în euro. Având în vedere importanţa acestora pentru buna funcţionare a sistemelor de plăţi, serviciile specifice băncilor corespondente au fost incluse în sfera de cuprindere a activităţii de supraveghere a Eurosistemului încă de la înfiinţarea BCE. Consiliul guvernatorilor a decis să publice sondajul pentru a spori transparenţa activităţilor de supraveghere ale Eurosistemului cu privire la băncile corespondente şi pentru a împărtăşi rezultatele acestuia şi altor părţi interesate. Sondajul, însoţit de un comunicat de presă, este disponibil pe website‑ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la un cadru de rezoluţie pentru instituţii de credit şi alte instituţii în Cipru

La data de 1 februarie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/10, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Cipru.

Avizul BCE cu privire la măsurile de consolidare a stabilităţii bancare în Slovenia

La data de 22 martie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/21, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovenia.

Avizul BCE cu privire la raportarea balanţei de plăţi în Austria

La data de 25 martie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/22, la solicitarea Oesterreichische Nationalbank.

Avizul BCE cu privire la tranzacţiile ipotecare speciale în Slovacia

La data de 2 aprilie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/23, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovacia.

Avizul BCE cu privire la contractele de garanţie financiară în Malta

La data de 5 aprilie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/24, la solicitarea Ministerului Economiei, Finanţelor şi Investiţiilor din Malta.

Avizul BCE cu privire la Fondul de garantare a depozitelor din Spania

La data de 10 aprilie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/25, la solicitarea secretarului de stat pentru economie şi sprijin în afaceri din Spania.

Avizul BCE cu privire la planificarea în caz de criză şi intervenţia timpurie în ceea ce priveşte instituţiile de credit în Austria

La data de 11 aprilie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/26, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Austria.

Avizul BCE cu privire la sistemul belgian de garanţii de stat şi cu privire la garanţiile de stat pentru Dexia SA şi Dexia Crédit Local SA în Belgia

La data de 15 aprilie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2013/27, la solicitarea Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, care a acţionat în numele Ministerului Finanţelor din Belgia.

Statistică

Sondajul privind consumul şi finanţele gospodăriilor populaţiei

Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea rezultatelor primei ediţii a sondajului Eurosistemului privind consumul şi finanţele gospodăriilor populaţiei, un proiect comun al Eurosistemului, realizat cu sprijinul institutelor naţionale de statistică din trei ţări ale zonei euro. Sondajul şi un raport prezentând metodologia sondajului constituie tema primelor două ediţii ale noii serii de studii statistice ( Statistics Paper Series), lansată de BCE la data de 9 aprilie 2013. Anul de referinţă pentru majoritatea sondajelor efectuate în ţări este 2010. Rezultatele sondajului vor contribui la cunoaşterea de către Eurosistem a structurii economice şi financiare a economiei zonei euro şi la o mai bună înţelegere a mecanismului de transmisie a politicii monetare şi a impactului şocurilor macroeconomice asupra stabilităţii financiare. Sondajul şi raportul prezentând metodologia sondajului, precum şi un comunicat de presă pe această temă sunt disponibile pe website‑ul BCE.

Raportarea statistică a datelor referitoare la deţinerile de titluri de valoare

La data de 22 martie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2013/7 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare. Orientarea defineşte procedurile pe care băncile centrale naţionale trebuie să le urmeze pentru a raporta BCE informaţii statistice care decurg din datele colectate în conformitate cu noul Regulament (UE) nr. 1011/2012 al BCE din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2012/24). Orientarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website‑ul BCE.

Guvernanţa corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Oesterreichische Nationalbank

La data de 17 aprilie 2013, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2013/8 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Oesterreichische Nationalbank. Recomandarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website‑ul BCE.

Contacte media