Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

April 2013

Gospodarske, denarne in finančne razmere

Odziv ECB na dogovor o ciprskem programu makroekonomskih prilagoditev

Svet ECB je 25. marca 2013 potrdil dogovor, ki ga je Euroskupina sklenila s ciprskimi pristojnimi organi, v katerem so začrtani nujni ključni elementi programa prilagoditev EU/MDS za Ciper. Svet ECB je sklenil, da ne bo nasprotoval prošnji centralne banke Central Bank of Cyprus za zagotovitev izredne likvidnostne pomoči v skladu z veljavnimi pravili. Sporočilo za javnost je bilo istega dne objavljeno na spletni strani ECB.

Plačilni sistemi in tržna infrastruktura

Anketa o korespondenčnem bančništvu v eurih

Svet ECB je 27. marca 2013 odobril objavo osme ankete o korespondenčnem bančništvu v eurih (Eighth survey on correspondent banking in euro), ki ga je pripravil Odbor za plačilne in poravnalne sisteme, eden od odborov Eurosistema/ESCB. Anketa potrjuje, da ostaja korespondenčno bančništvo pomemben kanal za obdelavo plačilnih transakcij v eurih. Storitve korespondenčnega bančništva so zaradi njihovega pomena za nemoteno delovanje plačilnih sistemov vključene v Eurosistemove dejavnosti pregleda že od ustanovitve ECB. Svet ECB je sklenil objaviti anketo, da bi povečal preglednost Eurosistemovih dejavnosti pregleda na področju korespondenčnega bančništva ter z rezultati ankete seznanil tudi druge deležnike. Anketa in s tem povezano sporočilo za javnost sta objavljena na spletni strani ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o okviru za reševanje kreditnih in drugih institucij na Cipru

Svet ECB je 1. februarja 2013 mnenje CON/2013/10 sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o ukrepih za krepitev stabilnosti bank v Sloveniji

Svet ECB je 22. marca 2013 mnenje CON/2013/21 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o poročanju v zvezi s plačilno bilanco v Avstriji

Svet ECB je 25. marca 2013 mnenje CON/2013/22 sprejel na zahtevo avstrijske centralne banke Oesterreichische Nationalbank.

Mnenje ECB o posebnih hipotekarnih poslih na Slovaškem

Svet ECB je 2. aprila 2013 mnenje CON/2013/23 sprejel na zahtevo slovaškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o dogovorih o finančnem zavarovanju na Malti

Svet ECB je 5. aprila 2013 mnenje CON/2013/24 sprejel na zahtevo malteškega ministrstva za finance, gospodarstvo in investicije.

Mnenje ECB o skladu za zajamčene vloge v Španiji

Svet ECB je 10. aprila 2013 mnenje CON/2013/25 sprejel na zahtevo španskega državnega sekretarja za gospodarske zadeve in podporo gospodarskim družbam.

Mnenje ECB o kriznem načrtovanju in zgodnjem posredovanju v zvezi s kreditnimi institucijami v Avstriji

Svet ECB je 11. aprila 2013 mnenje CON/2013/26 sprejel na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o belgijskem okviru za državna jamstva in o državnih jamstvih za družbi Dexia SA in Dexia Crédit Local SA

Svet ECB je 15. aprila 2013 mnenje CON/2013/27 sprejel na zahtevo centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, ki je za mnenje zaprosila v imenu belgijskega ministrstva za finance.

Statistika

Anketa o financiranju in porabi gospodinjstev

Svet ECB je odobril objavo rezultatov prvega kroga ankete Eurosistema o financiranju in porabi gospodinjstev. Gre za skupni projekt Eurosistema, ki se izvaja s podporo nacionalnih statističnih uradov iz treh držav euroobmočja. Anketa in poročilo, ki predstavlja metodologijo ankete, sta tema prvih dveh številk nove serije statističnih delovnih zvezkov, ki jo je ECB uvedla 9. aprila 2013. Referenčno leto v večini nacionalnih anket je leto 2010. Anketni rezultati bodo prispevali k znanju Eurosistema o gospodarski in finančni strukturi gospodarstva euroobmočja ter k boljšemu razumevanju transmisijskega mehanizma denarne politike in vpliva, ki ga imajo makroekonomski šoki na finančno stabilnost. Anketa in poročilo, ki predstavlja metodologijo ankete, je skupaj s sporočilom za javnost objavljeno na spletni strani ECB.

Poročanje statističnih podatkov o imetjih vrednostnih papirjev

Svet ECB je 22. marca 2013 sprejel Smernico ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev. Smernica opredeljuje postopke, ki jih morajo nacionalne centralne banke upoštevati pri poročanju statističnih informacij Evropski centralni banki na podlagi podatkov, zbranih v skladu z novo Uredbo (EU) št. 1011/2012 Evropske centralne banke z dne 17. oktobra 2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2012/24). Smernica bo objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih Oesterreichische Nationalbank

Svet ECB je 17. aprila 2013 sprejel Priporočilo Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Oesterreichische Nationalbank (ECB/2013/8). Priporočilo bo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletni strani ECB.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije