Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2013. április

Gazdasági, monetáris és pénzügyi helyzet

Az EKB reakciója a ciprusi makrogazdasági kiigazítási programról szóló megállapodásra

2013. március 25-én a Kormányzótanács tudomásul vette az Eurocsoport és a ciprusi hatóságok között született megállapodást, amely az EU és az IMF ciprusi kiigazítási programjának szükséges főbb elemeit vázolja fel. A testület úgy határozott, hogy helyt ad a Ciprusi Központi Bank sürgősségi likviditásnyújtás iránti (ELA) kérelmének, amelyre az érvényben lévő szabályok szerint kerülne sor. A témában ugyanezen a napon sajtóközlemény jelent meg a Bank weboldalán.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

Felmérés az euróban lebonyolított levelezőbanki tevékenységről

A Kormányzótanács 2013. március 27-én elrendelte az „Eighth survey on correspondent banking in euro” (Nyolcadik felmérés az euróban lebonyolított levelezőbanki tevékenységről) című dokumentum közzétételét, amelyet a Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottsága (az eurorendszer/KBER egyik szakbizottsága) készített. A felmérés eredményei megerősítik, hogy a levelezőbanki tevékenység változatlanul fontos csatornája az euroalapú fizetési műveletek feldolgozásának. Mivel a levelezőbanki szolgáltatások szerepet játszanak a fizetési rendszerek zökkenőmentes működésében, ezért az eurorendszer felvigyázói az EKB megalakulása óta figyelemmel kísérik őket. A Kormányzótanács azért döntött a felmérés publikálása mellett, hogy ezzel is növelje az eurorendszer levelezőbanki szolgáltatásokat érintő felvigyázási tevékenységének átláthatóságát, és hogy az eredményeket más érdekelt felekkel is megossza. A felmérés és a kapcsolódó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a ciprusi hitel- és egyéb intézetek szanálási keretrendszeréről

A Kormányzótanács 2013. február 1-jén elfogadta a CON/2013/10 véleményt, amelyet a ciprusi pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a szlovén bankok stabilitásának megerősítése érdekében tett intézkedésekről

2013. március 22-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/21 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye az osztrák fizetési mérlegre vonatkozó adatszolgáltatásról

A Kormányzótanács 2013. március 25-én elfogadta a CON/2013/22 véleményt, amelyet az Oesterreichische Nationalbank felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a szlovákiai különleges jelzálog-tranzakciókról

A Kormányzótanács 2013. április 2-án elfogadta a CON/2013/23 véleményt, amelyet a szlovák pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a pénzügyi biztosítékokról szóló máltai megállapodásokról

2013. április 5-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/24 véleményt, amelyet a máltai pénzügyi, gazdasági és beruházási minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a spanyol Betétbiztosítási Alapról

2013. április 10-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/25 véleményt, amelyet Spanyolország gazdasági ügyekért és a vállalkozások támogatásáért felelős államtitkárának a felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az osztrák a hitelintézetek válságtervezéséről és korai beavatkozásáról

2013. április 11-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/26 véleményt, amelyet az osztrák pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az állami garanciák belga rendszeréről, és a Dexia SA valamint a Dexia Crédit Local SA számára nyújtott állami garanciákról

2013. április 15-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2013/27 véleményt, amelyet a belga pénzügyminisztériumot képviselő Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique felkérésére adott ki.

Statisztika

Felmérés a háztartások finanszírozási és fogyasztási helyzetéről

A Kormányzótanács jóváhagyta az eurorendszerbeli háztartások finanszírozási és fogyasztási helyzetéről szóló felmérés első hulláma eredményeinek publikálását. A felmérés az eurorendszer közös projektje, amelyhez három euroövezeti ország statisztikai hivatalai is támogatást nyújtottak. A felmérés és a felmérési módszertant ismertető jelentés a témája az EKB új, 2013. április 9-én útjára indított Statistics Paper Series (statisztikai tanulmányok) című kiadványsorozata első két számának. A legtöbb országos felmérés esetében a referenciaév 2010. Az eredmények, amellett hogy elmélyítik az eurorendszernek az euroövezeti gazdaság gazdasági és pénzügyi szerkezetével kapcsolatos tudását, a monetáris transzmissziós mechanizmusnak, valamint a makrogazdasági sokkok pénzügyi stabilitási hatásainak jobb megértéséhez is hozzájárulnak. A felmérés, a módszertant tartalmazó jelentés, valamint kapcsolódó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

Értékpapír-állományokkal kapcsolatos statisztikai adatközlés

A Kormányzótanács 2013. március 22-én elfogadta az EKB/2013/7 iránymutatást az értékpapír-állományokról szóló statisztikákról. Az iránymutatás meghatározza a nemzeti központi bankok által olyan esetben követendő eljárásokat, amikor az EKB-nak olyan adatokat közölnek, amelyeket az EKB-nak az értékpapír-statisztikákról szóló, 2012. október 17-i, 1011/2012/EU (EKB/2012/24) rendelete alapján gyűjtöttek. Az iránymutatás hamarosan megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára az Oesterreichische Nationalbank külső könyvvizsgálóiról

2013. április 17-én a Kormányzótanács ajánlást fogadott el az Európai Unió Tanácsa számára az Oesterreichische Nationalbank külső könyvvizsgálóiról (EKB/2013/8). Az ajánlást az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán teszik közzé.

Médiakapcsolatok