Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Noiembrie 2012

Operaţiuni de piaţă

Răspunsul Eurosistemului la consultarea publică a Comisiei Europene privind reglementarea indicilor

La data de 8 noiembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a aprobat răspunsul Eurosistemului la consultarea publică a Comisiei Europene privind reglementarea indicilor, care urmăreşte să evalueze necesitatea unei reglementări suplimentare a elaborării şi gestionării indicilor care servesc drept referinţă. Răspunsul Eurosistemului este disponibil pe website‑ul BCE.

Prag minim uniform pentru acceptarea creanţelor de natura creditelor drept garanţii

La data de 9 noiembrie 2012, în urma deciziei sale din data de 15 iunie 2012 de a sista preparativele destinate proiectului de sistem de management al colateralului băncilor centrale ( Collateral Central Bank Management – CCBM2) în forma sa actuală, Consiliul guvernatorilor a decis amânarea introducerii unui prag minim uniform pentru acceptarea creanţelor de natura creditelor drept garanţii.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Modificarea listei conexiunilor eligibile între sistemele de decontare a titlurilor de valoare

La data de 8 noiembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a decis eliminarea conexiunilor între Iberclear SCLV, sistemul spaniol de decontare a titlurilor de valoare ( securities settlement system – SSS), şi Monte Titoli, Euroclear France şi Euroclear Nederland de pe lista conexiunilor eligibile în cadrul operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului, întrucât activele eligibile ale Eurosistemului nu mai sunt gestionate prin intermediul acestor conexiuni. Lista actualizată a sistemelor de decontare a titlurilor de valoare şi a conexiunilor directe şi la distanţă eligibile în cadrul operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului este disponibilă pe website‑ul BCE.

Participarea Eurosistemului în cadrul mecanismelor globale de supraveghere colectivă a două contrapartide centrale cu sediul în Regatul Unit

La data de 15 noiembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a aprobat două mecanisme de supraveghere colectivă a două contrapartide centrale din Regatul Unit cu implicaţii transfrontaliere semnificative privind riscurile, respectiv serviciul de compensare a swapurilor pe riscul de credit la ghişeu al ICE Clear Europe (ICE Clear Europe CDS) şi serviciul de compensare a swapurilor pe rata dobânzii la ghişeu al LCH.Clearnet Ltd (SwapClear). Aceste mecanisme sunt în concordanţă cu Responsabilitatea E din Principiile aplicabile infrastructurilor pieţelor financiare, adoptate în luna aprilie 2012 de către CPSS-IOSCO, care prevăd ca băncile centrale, autorităţile de reglementare a pieţei şi alte autorităţi relevante să coopereze în ceea ce priveşte promovarea siguranţei şi eficienţei infrastructurilor pieţelor financiare (IPF). Aceasta presupune în special furnizarea de sprijin reciproc în îndeplinirea mandatelor lor respective, promovarea reglementării, supravegherii şi monitorizării cuprinzătoare a IPF şi instituirea unui mecanism prin care mai multe autorităţi îşi pot îndeplini atribuţiile în mod eficient şi efectiv, ţinând cont de responsabilităţile statutare ale autorităţilor, de importanţa sistemică a unei IPF în jurisdicţiile respective, de profilul global de risc al IPF respective şi de participaţii la aceasta. În cazul ICE Clear Europe CDS şi SwapClear, autorităţile considerate eligibile să participe la supravegherea colectivă – inclusiv BCE, care reprezintă Eurosistemul în calitate de bancă centrală de emisiune a euro – au fost invitate de Financial Services Authority din Regatul Unit, autoritatea de supraveghere actuală, să încheie aceste acorduri.

Programul TARGET2-Securities

La data de 21 noiembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a analizat progresele înregistrate în implementarea programului TARGET2-Securities şi a aprobat un document revizuit privind cerinţele utilizatorilor. Mai multe informaţii vor fi oferite pe website‑ul BCE.

Supravegherea şi stabilitatea financiară

Financial Stability Review , decembrie 2012

La data de 21 noiembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea Financial Stability Review – decembrie 2012, care examinează principalele surse de risc şi vulnerabilitate la adresa stabilităţii sistemului financiar din zona euro şi oferă o analiză completă a capacităţii acestuia de a absorbi şocurile adverse. Acest text urmează să fie publicat pe website‑ul BCE până la jumătatea lunii decembrie 2012.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la libertatea informaţiei în Irlanda

La data de 19 octombrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/76, la solicitarea ministrului cheltuielilor publice şi reformei din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2214/96 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum: transmiterea și difuzarea subindicilor IAPC, în ceea ce priveşte stabilirea indicilor armonizaţi ai preţurilor de consum la rate constante ale taxelor, şi cu privire la o propunere de regulament al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor de consum, în ceea ce priveşte stabilirea indicilor preţurilor locuinţelor ocupate de proprietari

La data de 19 octombrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/77, la solicitarea Comisiei Europene.

Avizul BCE cu privire la operaţiunile de piaţă monetară şi facilităţile permanente în România

La data de 23 octombrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/78, la solicitarea Băncii Naţionale a României.

Avizul BCE cu privire la norme fiscale şi la administrarea conturilor bancare şi plăţilor organizaţiilor din sectorul public în Bulgaria

La data de 24 octombrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/79, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Bulgaria.

Avizul BCE cu privire la modificarea Legii privind Latvijas Banka

La data de 29 octombrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/80, la solicitarea Latvijas Banka.

Avizul BCE cu privire la distribuirea profitului între Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique şi statul belgian

La data de 29 octombrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/81, la solicitarea Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, în numele ministrului finanţelor din Belgia.

Avizul BCE cu privire la verificarea numerarului în Germania

La data de 30 octombrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/82, la solicitarea Deutsche Bundesbank.

Avizul BCE cu privire la restricţiile privind plăţile cu numerar în Slovacia

La data de 31 octombrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/83, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Slovacia.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene

La data de 6 noiembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/84, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la garanţiile guvernamentale pentru instituţiile de credit din Cipru

La data de 6 noiembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/85, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Cipru.

Avizul BCE cu privire la bugetul şi remunerarea personalului Banco de Portugal

La data de 9 noiembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/86, la solicitarea preşedintelui Parlamentului portughez.

Avizul BCE cu privire la ortografierea denumirii monedei unice în letonă

La data de 13 noiembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/87, la solicitarea Ministerului de Justiţie din Letonia.

Avizul BCE cu privire la măsurile autorităţilor germane pentru stabilizarea pieţei financiare

La data de 14 noiembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/88, la solicitarea Ministerului Federal al Finanţelor din Germania.

Avizul BCE cu privire la bancnotele şi monedele euro şi la modificarea Statutului Banco de España

La data de 15 noiembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/89, la solicitarea Banco de España.

Avizul BCE cu privire la modificarea cadrului de referinţă pentru recapitalizarea instituţiilor de credit în Grecia

La data de 16 noiembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/90, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la fondul de stabilizare pentru bănci în Polonia

La data de 19 noiembrie 2012, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2012/91, la solicitarea ministrului finanţelor din Polonia.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media