Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának határozatai (a kamatdöntésen kívül)

2012. november

Piaci műveletek

Az eurorendszer válasza az Európai Bizottság indexszabályozásról szóló nyilvános konzultációjára

A Kormányzótanács 2012. november 8-án jóváhagyta az eurorendszer válaszát az Európai Bizottság indexszabályozásról szóló nyilvános konzultációjára, amely annak a felmérésére irányul, hogy szükség van-e a benchmarkként szolgáló indexek előállításának és ellenőrzésének további szabályozására. Az eurorendszer válasza az EKB weboldalán olvasható.

Egységes alsó küszöbérték a hitelkövetelések fedezetként való elfogadására

A Kormányzótanács a 2012. június 15-i döntésének folyományaként, amellyel felfüggesztette jelenlegi formájában a központi banki fedezetkezelési rendszer (CCBM2) projekt előkészületeit, 2012. november 9-én úgy döntött, hogy elhalasztja a fedezetül elfogadható hitelkövetelésekre előírt egységes alsó küszöbérték bevezetését.

Fizetési rendszerek és piaci infrastruktúra

Módosult az értékpapír-elszámolási rendszerek közötti elfogadható kapcsolatok köre

A Kormányzótanács 2012. november 8-án úgy határozott, hogy a spanyol Iberclear SCLV értékpapír-elszámolási rendszernek a Monte Titoli, az Euroclear France és az Euroclear Nederland rendszerekkel létesített kapcsolatait kiveszi az eurorendszer hitelműveleteihez elfogadott kapcsolatok köréből, mivel ezeken a kapcsolatokon keresztül már nem folynak az eurorendszer elfogadható eszközeit felhasználó tranzakciók. Az eurorendszer hitelműveleteiben elfogadott értékpapír-elszámolási rendszerek, valamint közvetlen és közvetett kapcsolatok aktualizált listája az EKB weboldalán olvasható.

Az eurorendszer részvétele két, az Egyesült Királyságban működő központi szerződő fél kooperációban végzett felülvigyázására vonatkozó globális megállapodásokban

A Kormányzótanács 2012. november 15-én jóváhagyta azt a két megállapodást, amely két, jelentős nemzetközi kockázati hatású, egyesült királyságbeli központi szerződő fél kooperációban történő felvigyázását foglalja magában. A szóban forgó szerződő felek az ICE Clear Europe tőzsdén kívüli hitel-nemteljesítési csereügylet elszámolási szolgáltatás (ICE Clear Europe CDS) és az LCH.Clearnet Ltd tőzsdén kívüli kamatlábcsereügylet-elszámolási szolgáltatás (SwapClear). A megállapodások összhangban vannak a CPSS-IOSCO által 2012 áprilisában kiadott Pénzügyi piaci infrastruktúrák alapelveiben foglalt „E feladattal” Ebben előírják a központi bankoknak, piaci szabályozóknak és egyéb illetékes szerveknek, hogy működjenek együtt a pénzügyi piaci infrastruktúrák (FMI) biztonságosságának és hatékonyságának javításában. Ez maga után vonja elsősorban az egyes résztvevők felhatalmazásának teljesítésében nyújtott kölcsönös segítséget; az FMI-k átfogó szabályozásának, felügyeletének és felvigyázásának szorgalmazását; olyan mechanizmus kialakítását, amely lehetővé teszi több szerv feladatköreinek hatékony és eredményes ellátását, figyelembe véve a jogszabályban rögzített feladataikat, az adott FMI-nek az érintett joghatóságban játszott rendszerszintű szerepét, az FMI-k átfogó kockázati felépítését és résztvevőit. Az ICE Clear Europe CDS és a SwapClear esetében a felvigyázási együttműködésben való részvételre alkalmasnak tartott hatóságokat – így például az eurorendszer képviseletében az EKB-t mint az eurót kibocsátó központi bankot – az Egyesült Királyságban a pénzügyi felügyeletet jelenleg ellátó Financial Services Authority kérte fel az említett megállapodások megkötésére.

TARGET2-Securities program

A Kormányzótanács 2012. november 21-én áttekintette a TARGET2-Securities Program eddigi eredményeit, és jóváhagyta az átdolgozott felhasználói követelményeket tartalmazó dokumentumot. Minderről bővebb felvilágosítás az EKB weboldalán lesz olvasható.

Pénzügyi stabilitás és felügyelet

2012. decemberi Pénzügyi stabilitási jelentés

A Kormányzótanács 2012. november 21-én hozzájárult a „Financial Stability Review – December 2012” című jelentés közzétételéhez. Ebben áttekintik az eurorendszer pénzügyi rendszerének stabilitását érintő főbb kockázatokat és sérülékenységi pontokat, és átfogóan elemzik, mennyire képes a rendszer kiküszöbölni a negatív események hatását. A jelentés várhatóan 2012. december közepén jelenik meg az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Vélemény a tájékoztatás szabadságáról Írországban

A Kormányzótanács 2012. október 19-én elfogadta a CON/2012/76 véleményt, amelyet Írország közkiadási és reformügyi miniszterének felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a harmonizált fogyasztói árindexekről: a HICP részindexeinek továbbításáról és terjesztéséről szóló 2214/96/EK rendelet változatlan adótartalmú harmonizált fogyasztói árindexek megállapítása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet iránti javaslatról, valamint a sajátlakás-árindexek létrehozása tekintetében a harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló bizottsági rendeletre vonatkozó javaslatról.

A Kormányzótanács 2012. október 19-én elfogadta a CON/2012/77 véleményt, amelyet az Európai Bizottság felkérésére adott ki.

Vélemény a nyílt piaci műveletekről és a jegybanki rendelkezésre állásról Romániában

2012. október 23-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/78 véleményt, amelyet a Banca Naţională a României felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a fiskális szabályokról és a költségvetési szervek bankszámláinak és fizetési műveleteinek kezeléséről Bulgáriában

A Kormányzótanács 2012. október 24-én elfogadta a CON/2012/79 véleményt, amelyet a bolgár pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Vélemény a Latvijas Banka-ról szóló törvény módosításáról

A Kormányzótanács 2012. október 29-én elfogadta a CON/2012/80 véleményt, amelyet a Latvijas Banka felkérésére adott ki.

Vélemény a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique és a Belga Állam közötti nyereségfelosztásról 

A Kormányzótanács 2012. október 29-én elfogadta a CON/2012/81 véleményt, amelyet a belga pénzügyminisztériumot képviselő Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique felkérésére adott ki.

Vélemény a készpénzellenőrzésről Németországban

A Kormányzótanács 2012. október 30-án elfogadta a CON/2012/82 véleményt, amelyet a Deutsche Bundesbank felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a készpénzfizetések korlátozásáról Szlovákiában

A Kormányzótanács 2012. október 31-én elfogadta a CON/2012/83 véleményt, amelyet a szlovák pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Vélemény az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

A Kormányzótanács 2012. november 6-án elfogadta a CON/2012/84 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a hitelintézeteknek nyújtott kormányzati garanciákról Cipruson

A Kormányzótanács 2012. november 6-án elfogadta a CON/2012/85 véleményt, amelyet a ciprusi pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a Banco de Portugal alkalmazottainak javadalmazásáról és a költségvetésről

A Kormányzótanács 2012. november 9-én elfogadta a CON/2012/86 véleményt, amelyet a portugál parlament elnökének felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a közös valuta lett nyelven való írásmódjáról

2012. november 13-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/87 véleményt, amelyet a lett igazságügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a pénzügyi piac stabilizálására hozott németországi intézkedésekről

A Kormányzótanács 2012. november 14-én elfogadta a CON/2012/88 véleményt, amelyet a német szövetségi pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Vélemény az eurobankjegyekről és érmékről, valamint a Banco de España Alapokmányának módosításáról

2012. november 15-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2012/89 véleményt, amelyet a Banco de España felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a görögországi hitelintézetek feltőkésítési keretrendszerének módosításairól

A Kormányzótanács 2012. november 16-án elfogadta a CON/2012/90 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a lengyel banki stabilizációs alapról

A Kormányzótanács 2012. november 19-én elfogadta a CON/2012/91 véleményt, amelyet a lengyel pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok