Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2012 m. lapkričio mėn.

Rinkos operacijos

Eurosistemos atsakymas, pateiktas Europos Komisijos surengtoje viešojoje konsultacijoje dėl indeksų reguliavimo

2012 m. lapkričio 8 d. Valdančioji taryba pritarė Eurosistemos atsakymui Europos Komisijos surengtoje viešojoje konsultacijoje dėl indeksų reguliavimo, kurios metu siekiama išsiaiškinti, ar būtina dar labiau reguliuoti kontrolinių indeksų sudarymą ir valdymą. Eurosistemos atsakymas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Bendra minimali kredito reikalavimų suma, tinkama naudoti įkaito tikslais

2012 m. lapkričio 9 d. Valdančioji taryba, atsižvelgdama į savo 2012 m. birželio 15 d. priimtą sprendimą nutraukti pasirengimus centrinio banko įkaito valdymo (angl. Collateral Central Bank Management ( CCBM2)) projektui, koks jis buvo tuo metu, priėmė sprendimą atidėti bendros minimalios kredito reikalavimų sumos, tinkamos naudoti įkaito tikslais, įvedimą.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Tinkamų ryšių tarp vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų sąrašo pakeitimas

2012 m. lapkričio 8 d. Valdančioji taryba nusprendė iš Eurosistemos kredito operacijoms tinkamų ryšių sąrašo išbraukti ryšius tarp Iberclear SCLV, Ispanijos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos ir Monte Titoli, Euroclear France ir Euroclear Nederland, nes Eurosistemos tinkamam turtui šie ryšiai nebenaudojami. Atnaujintas vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų, Eurosistemos kredito operacijoms tinkamų tiesioginių ir netiesioginių ryšių sąrašas pateiktas ECB interneto svetainėje.

Eurosistemos dalyvavimas pasauliniuose susitarimuose dėl dviejų centrinių sandorio šalių Jungtinėje Karalystėje jungtinės priežiūros

2012 m. lapkričio 15 d. Valdančioji taryba patvirtino du susitarimus dėl dviejų nemažą tarptautinę riziką galinčių kelti centrinių sandorio šalių Jungtinėje Karalystėje jungtinės priežiūros. Jungtinės priežiūros objektai bus: ne biržos kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių kliringo operacijos ( ICE Clear Europe CDS), kurias vykdo ICE Clear Europe, ir ne biržos palūkanų normos apsikeitimo sandorių kliringo operacijos ( SwapClear), kurias vykdo LCH.Clearnet Ltd. Šie susitarimai atitinka 2012 m. balandžio mėn. CPSS–IOSCO patvirtintuose Finansų rinkų infrastruktūrų principuose numatyto E įsipareigojimo reikalavimus, pagal kuriuos centriniai bankai, rinkas reguliuojančios ir kitos panašios institucijos privalo bendradarbiaudamos siekti finansų rinkų infrastruktūrų saugumo ir efektyvumo. Tai apima: savitarpio pagalbą suteiktiems įgaliojimams vykdyti; visapusiško finansų rinkų infrastruktūrų reguliavimo ir priežiūros skatinimą; sukūrimą mechanizmo, kuris padėtų visoms institucijoms efektyviai ir veiksmingai vykdyti savo įsipareigojimus, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus institucijų įsipareigojimus, finansų rinkų infrastruktūrų sisteminę svarbą atitinkamoje jurisdikcijoje, išsamų finansų rinkų infrastruktūrų rizikos apibūdinimą ir jų dalyvius. ICE Clear Europe CDS ir SwapClear atveju, Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų priežiūros tarnyba ( Financial Services Authority), kaip dabartinė priežiūros institucija, pasiūlė institucijoms, laikomoms tinkamomis vykdyti jungtinę priežiūrą, tarp jų ir ECB – Eurosistemą atstovaujančiam eurą išleidusiam centriniam bankui, sudaryti minėtus susitarimus.

TARGET2–Securities programa

2012 m. lapkričio 21 d. Valdančioji taryba svarstė TARGET2–Securities programos įgyvendinimo pažangą ir patvirtino atnaujintą naudotojų reikalavimų dokumento versiją. Daugiau informacijos bus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

„Financial Stability Review“, 2012 m. gruodžio mėn.

2012 m. lapkričio 21 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti leidinį „ Financial Stability Review - December 2012“ („Finansinio stabilumo apžvalga – 2012 m. gruodžio mėn.“), kuriame apžvelgiamos rizikos euro zonos finansų sistemos stabilumui ir jo pažeidžiamumo pagrindinės priežastys ir išsamiai įvertinta euro zonos finansų sistemos geba atlaikyti nepalankius pokyčius. Šis leidinys ECB interneto svetainėje turėtų būti paskelbtas iki 2012 m. gruodžio vidurio.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl informacijos laisvės Airijoje

2012 m. spalio 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/76 Airijos valstybės išlaidų ir reformų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl suderintų vartotojų kainų indeksų pagal pastovius mokesčius nustatymo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2214/96 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų: SVKI subindeksų perdavimas ir platinimas, ir dėl pasiūlymo dėl Komisijos reglamento, kuriuo dėl savininkų užimtų būstų kainų indeksų nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų įgyvendinimo taisyklės

2012 m. spalio 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/77 Europos Komisijos prašymu.

ECB nuomonė dėl atvirosios rinkos operacijų ir nuolatinių galimybių Rumunijoje

2012 m. spalio 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/78 Banca Naţională a României prašymu.

ECB nuomonė dėl fiskalinių taisyklių ir dėl biudžetinių organizacijų bankų sąskaitų tvarkymo bei mokėjimų vykdymo Bulgarijoje

2012 m. spalio 24 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/79 Bulgarijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Latvijas Banka įstatymo dalinių pakeitimų

2012 m. spalio 29 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2012/80 Latvijas Banka prašymu.

ECB nuomonė dėl pelno paskirstymo tarp Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ir Belgijos valstybės

2012 m. spalio 29 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/81 Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, veikiančio Belgijos finansų ministro vardu, prašymu.

ECB nuomonė dėl grynųjų pinigų tikrinimo Vokietijoje

2012 m. spalio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/82 Deutsche Bundesbank prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų Slovakijoje

2012 m. spalio 31 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/83 Slovakijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos

2012 m. lapkričio 6 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/84 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl Kipro vyriausybės garantijų kredito įstaigoms

2012 m. lapkričio 6 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/85 Kipro finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Banco de Portugal darbuotojų atlyginimo ir biudžeto

2012 m. lapkričio 9 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/86 Portugalijos Parlamento Pirmininko prašymu.

ECB nuomonė dėl bendros valiutos rašybos latvių kalba

2012 m. lapkričio 13 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/87 Latvijos teisingumo ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Vokietijos priimtų finansų rinkos stabilizavimo priemonių

2012 m. lapkričio 14 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/88 Vokietijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl eurų banknotų ir monetų bei Banco de España’s statuto dalinių pakeitimų

2012 m. lapkričio 15 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/89 Banco de España prašymu.

ECB nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų rekapitalizavimo sistemos dalinių pakeitimų

2012 m. lapkričio 16 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2012/90 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl bankams skirto Lenkijos stabilizavimo fondo

2012 m. lapkričio 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2012/91 Lenkijos finansų ministro prašymu.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai