Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

10. svibnja 2024.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 711 146 2
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 505 355 −219
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 232 114 489
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 273 241 −708
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 15 306 160
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 16 304 −318
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 304 −318
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 151 119 −259
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 694 −259
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 149 425 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 21 673 −5 444
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 782 232 4 820
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 566 627 4 426
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 215 605 394
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 840 0
9 Ostala imovina 356 979 141
Ukupno imovina 6 580 954 −1 116
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 553 333 181
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 398 993 7 978
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 152 643 −519
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 246 345 8 495
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 4 3
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 31 892 −1 021
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 194 331 −3 188
  5.1 Opća država 115 082 −3 171
  5.2 Ostale obveze 79 249 −17
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 194 470 −2 137
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 14 669 −923
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 620 211
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 620 211
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 178 544 0
10 Ostale obveze 205 421 −2 037
11 Računi revalorizacije 702 941 0
12 Kapital i pričuve 99 740 −180
Ukupno obveze 6 580 954 −1 116
Annexes
14 May 2024