Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

10.5.2024
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 711 146 2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 505 355 −219
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 232 114 489
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 273 241 −708
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 15 306 160
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 304 −318
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 304 −318
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 151 119 −259
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 694 −259
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 149 425 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 21 673 −5 444
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 782 232 4 820
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 566 627 4 426
  7.2 Muut arvopaperit 215 605 394
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 840 0
9 Muut saamiset 356 979 141
Vastaavaa yhteensä 6 580 954 −1 116
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 553 333 181
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 398 993 7 978
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 152 643 −519
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 246 345 8 495
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 4 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 31 892 −1 021
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 194 331 −3 188
  5.1 Julkisyhteisöt 115 082 −3 171
  5.2 Muut 79 249 −17
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 194 470 −2 137
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 14 669 −923
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 620 211
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 620 211
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 544 0
10 Muut velat 205 421 −2 037
11 Arvonmuutostilit 702 941 0
12 Pääoma ja rahastot 99 740 −180
Vastattavaa yhteensä 6 580 954 −1 116
Annexes
14 May 2024