SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

10. maj 2024
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 711.146 2
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 505.355 −219
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 232.114 489
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 273.241 −708
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 15.306 160
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.304 −318
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.304 −318
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 151.119 −259
  5.1 Primære markedsoperationer 1.694 −259
  5.2 Langfristede markedsoperationer 149.425 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 21.673 −5.444
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.782.232 4.820
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.566.627 4.426
  7.2 Andre værdipapirer 215.605 394
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 20.840 0
9 Andre aktiver 356.979 141
Aktiver i alt 6.580.954 −1.116
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.553.333 181
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 3.398.993 7.978
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 152.643 −519
  2.2 Indlånsfacilitet 3.246.345 8.495
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 4 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 31.892 −1.021
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 194.331 −3.188
  5.1 Offentlig forvaltning og service 115.082 −3.171
  5.2 Andre forpligtelser 79.249 −17
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 194.470 −2.137
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 14.669 −923
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.620 211
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.620 211
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 178.544 0
10 Andre forpligtelser 205.421 −2.037
11 Revalueringskonti 702.941 0
12 Kapital og reserver 99.740 −180
Passiver i alt 6.580.954 −1.116
Annexes
14 May 2024