Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

10. května 2024
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 711 146 2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 505 355 −219
  2.1 Pohledávky za MMF 232 114 489
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 273 241 −708
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 15 306 160
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 304 −318
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 304 −318
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 151 119 −259
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 694 −259
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 149 425 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 21 673 −5 444
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 782 232 4 820
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 566 627 4 426
  7.2 Ostatní cenné papíry 215 605 394
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 840 0
9 Ostatní aktiva 356 979 141
Aktiva celkem 6 580 954 −1 116
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 553 333 181
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 398 993 7 978
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 152 643 −519
  2.2 Vkladová facilita 3 246 345 8 495
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 4 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 31 892 −1 021
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 194 331 −3 188
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 115 082 −3 171
  5.2 Ostatní závazky 79 249 −17
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 194 470 −2 137
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 14 669 −923
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 620 211
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 620 211
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 544 0
10 Ostatní závazky 205 421 −2 037
11 Účty přecenění 702 941 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 99 740 −180
Pasiva celkem 6 580 954 −1 116
Annexes
14 May 2024