Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

10 mai 2024
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 711 146 2
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 505 355 −219
  2.1 Creanțe asupra FMI 232 114 489
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 273 241 −708
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 15 306 160
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 16 304 −318
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 16 304 −318
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 151 119 −259
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 694 −259
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 149 425 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 21 673 −5 444
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 782 232 4 820
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 566 627 4 426
  7.2 Alte titluri de valoare 215 605 394
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 840 0
9 Alte active 356 979 141
Total active 6 580 954 −1 116
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 553 333 181
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 398 993 7 978
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 152 643 −519
  2.2 Facilitatea de depozit 3 246 345 8 495
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 4 3
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 31 892 −1 021
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 194 331 −3 188
  5.1 Administrație publică 115 082 −3 171
  5.2 Alte pasive 79 249 −17
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 194 470 −2 137
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 14 669 −923
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 620 211
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 620 211
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 544 0
10 Alte pasive 205 421 −2 037
11 Conturi de reevaluare 702 941 0
12 Capital și rezerve 99 740 −180
Total pasive 6 580 954 −1 116
Annexes
14 May 2024