Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

10. mai 2024
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 711 146 2
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 505 355 −219
  2.1 Nõuded IMFi vastu 232 114 489
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 273 241 −708
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 15 306 160
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 304 −318
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 304 −318
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 151 119 −259
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 694 −259
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 149 425 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 21 673 −5 444
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 782 232 4 820
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 566 627 4 426
  7.2 Muud väärtpaberid 215 605 394
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 840 0
9 Muud varad 356 979 141
Varad kokku 6 580 954 −1 116
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 553 333 181
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 398 993 7 978
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 152 643 −519
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 246 345 8 495
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 4 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 31 892 −1 021
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 194 331 −3 188
  5.1 Valitsussektor 115 082 −3 171
  5.2 Muud kohustused 79 249 −17
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 194 470 −2 137
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 14 669 −923
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 620 211
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 620 211
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 178 544 0
10 Muud kohustused 205 421 −2 037
11 Ümberhindluskontod 702 941 0
12 Kapital ja reservid 99 740 −180
Kohustused kokku 6 580 954 −1 116
Annexes
14 May 2024