Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

10. mája 2024
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 711 146 2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 505 355 −219
  2.1 Pohľadávky voči MMF 232 114 489
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 273 241 −708
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 15 306 160
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 304 −318
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 304 −318
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 151 119 −259
  5.1 Hlavné refinančné operácie 1 694 −259
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 149 425 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 21 673 −5 444
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 782 232 4 820
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 566 627 4 426
  7.2 Ostatné cenné papiere 215 605 394
8 Dlh verejnej správy v eurách 20 840 0
9 Ostatné aktíva 356 979 141
Aktíva spolu 6 580 954 −1 116
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 553 333 181
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 3 398 993 7 978
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 152 643 −519
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 246 345 8 495
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 4 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 31 892 −1 021
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 194 331 −3 188
  5.1 Verejná správa 115 082 −3 171
  5.2 Ostatné záväzky 79 249 −17
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 194 470 −2 137
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 14 669 −923
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 620 211
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 620 211
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 544 0
10 Ostatné záväzky 205 421 −2 037
11 Účty precenenia 702 941 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 99 740 −180
Pasíva spolu 6 580 954 −1 116
Annexes
14 May 2024