Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

22 martie 2024
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 649 090 −2
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 498 189 −3 214
  2.1 Creanțe asupra FMI 229 130 −489
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 269 059 −2 725
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 15 746 1 868
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 15 681 91
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 15 681 91
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 400 048 −371
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 2 004 −371
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 398 044 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 35 146 7 233
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 824 288 −5 372
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 618 051 −6 682
  7.2 Alte titluri de valoare 206 237 1 310
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 853 0
9 Alte active 350 921 −5 867
Total active 6 809 960 −5 634
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 543 800 883
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 675 219 15 177
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 150 667 −5 594
  2.2 Facilitatea de depozit 3 524 524 20 771
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 28 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 35 614 529
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 212 289 −21 939
  5.1 Administrație publică 135 212 −14 090
  5.2 Alte pasive 77 077 −7 849
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 188 080 −1 057
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 16 356 −727
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 4 862 972
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 4 862 972
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 177 116 0
10 Alte pasive 216 416 536
11 Conturi de reevaluare 634 891 0
12 Capital și rezerve 105 317 −9
Total pasive 6 809 960 −5 634
Annexes
26 March 2024