Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

22.3.2024
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 649 090 −2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 498 189 −3 214
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 229 130 −489
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 269 059 −2 725
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 15 746 1 868
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 681 91
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 681 91
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 400 048 −371
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 2 004 −371
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 398 044 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 146 7 233
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 824 288 −5 372
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 618 051 −6 682
  7.2 Muut arvopaperit 206 237 1 310
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 853 0
9 Muut saamiset 350 921 −5 867
Vastaavaa yhteensä 6 809 960 −5 634
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 543 800 883
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 675 219 15 177
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 150 667 −5 594
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 524 524 20 771
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 28 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 35 614 529
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 212 289 −21 939
  5.1 Julkisyhteisöt 135 212 −14 090
  5.2 Muut 77 077 −7 849
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 188 080 −1 057
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 16 356 −727
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 862 972
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 862 972
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 177 116 0
10 Muut velat 216 416 536
11 Arvonmuutostilit 634 891 0
12 Pääoma ja rahastot 105 317 −9
Vastattavaa yhteensä 6 809 960 −5 634
Annexes
26 March 2024