Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

22. marec 2024
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 649.090 −2
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 498.189 −3.214
  2.1 Terjatve do MDS 229.130 −489
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 269.059 −2.725
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 15.746 1.868
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 15.681 91
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.681 91
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 400.048 −371
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 2.004 −371
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 398.044 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.146 7.233
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.824.288 −5.372
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.618.051 −6.682
  7.2 Drugi vrednostni papirji 206.237 1.310
8 Javni dolg v eurih 20.853 0
9 Druga sredstva 350.921 −5.867
Skupaj sredstva 6.809.960 −5.634
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.543.800 883
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 3.675.219 15.177
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 150.667 −5.594
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.524.524 20.771
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 28 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.614 529
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 212.289 −21.939
  5.1 Sektor država 135.212 −14.090
  5.2 Druge obveznosti 77.077 −7.849
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 188.080 −1.057
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 16.356 −727
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.862 972
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 4.862 972
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 177.116 0
10 Druge obveznosti 216.416 536
11 Računi prevrednotenja 634.891 0
12 Kapital in rezerve 105.317 −9
Skupaj obveznosti 6.809.960 −5.634
Annexes
26 March 2024