Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2024 03 22
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 649 090 −2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 498 189 −3 214
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 229 130 −489
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 269 059 −2 725
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 746 1 868
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 681 91
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 681 91
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 400 048 −371
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 2 004 −371
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 398 044 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 146 7 233
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 824 288 −5 372
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 618 051 −6 682
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 206 237 1 310
8 Valdžios skola eurais 20 853 0
9 Kitas turtas 350 921 −5 867
Visas turtas 6 809 960 −5 634
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 543 800 883
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 675 219 15 177
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 150 667 −5 594
  2.2 Indėlių galimybė 3 524 524 20 771
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 28 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 614 529
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 212 289 −21 939
  5.1 Valdžiai 135 212 −14 090
  5.2 Kiti įsipareigojimai 77 077 −7 849
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 188 080 −1 057
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 356 −727
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 862 972
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 862 972
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 177 116 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 416 536
11 Perkainojimo sąskaitos 634 891 0
12 Kapitalas ir rezervai 105 317 −9
Visi įsipareigojimai 6 809 960 −5 634
Annexes
26 March 2024