Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

22. března 2024
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 649 090 −2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 498 189 −3 214
  2.1 Pohledávky za MMF 229 130 −489
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 269 059 −2 725
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 15 746 1 868
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 681 91
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 681 91
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 400 048 −371
  5.1 Hlavní refinanční operace 2 004 −371
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 398 044 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 146 7 233
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 824 288 −5 372
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 618 051 −6 682
  7.2 Ostatní cenné papíry 206 237 1 310
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 853 0
9 Ostatní aktiva 350 921 −5 867
Aktiva celkem 6 809 960 −5 634
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 543 800 883
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 675 219 15 177
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 150 667 −5 594
  2.2 Vkladová facilita 3 524 524 20 771
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 28 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 35 614 529
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 212 289 −21 939
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 135 212 −14 090
  5.2 Ostatní závazky 77 077 −7 849
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 188 080 −1 057
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 16 356 −727
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 862 972
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 4 862 972
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 177 116 0
10 Ostatní závazky 216 416 536
11 Účty přecenění 634 891 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 105 317 −9
Pasiva celkem 6 809 960 −5 634
Annexes
26 March 2024