Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

22. märts 2024
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 649 090 −2
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 498 189 −3 214
  2.1 Nõuded IMFi vastu 229 130 −489
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 269 059 −2 725
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 15 746 1 868
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 681 91
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 681 91
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 400 048 −371
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 2 004 −371
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 398 044 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 146 7 233
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 824 288 −5 372
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 618 051 −6 682
  7.2 Muud väärtpaberid 206 237 1 310
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 853 0
9 Muud varad 350 921 −5 867
Varad kokku 6 809 960 −5 634
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 543 800 883
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 675 219 15 177
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 150 667 −5 594
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 524 524 20 771
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 28 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 35 614 529
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 212 289 −21 939
  5.1 Valitsussektor 135 212 −14 090
  5.2 Muud kohustused 77 077 −7 849
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 188 080 −1 057
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 16 356 −727
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 862 972
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 862 972
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 177 116 0
10 Muud kohustused 216 416 536
11 Ümberhindluskontod 634 891 0
12 Kapital ja reservid 105 317 −9
Kohustused kokku 6 809 960 −5 634
Annexes
26 March 2024