Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 10 aprilie 2015

14 aprilie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 10 aprilie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o diminuare de 0,3 miliarde EUR, până la 273,3 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 0,5 miliarde EUR, până la 378,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o scădere de 3,8 miliarde EUR, până la 1 021 de miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 6,6 miliarde EUR, până la 75 de miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a înregistrat o creștere de 2,4 miliarde EUR, până la 437,8 miliarde EUR. Miercuri, 8 aprilie 2015, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 103,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 108,3 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel înregistrat în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 88 de miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 85,9 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 12 miliarde EUR, până la 312,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 10 aprilie 2015 Modificări față de 3 aprilie 2015 – achiziții Modificări față de 3 aprilie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 25,9 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,4 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 67,2 miliarde EUR + 2,5 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 5,3 miliarde EUR + 0,4 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 61,7 miliarde EUR + 9,2 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 141,3 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 13,5 miliarde EUR, până la 276,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 383 966 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 305 271 −972
2.1 Creanţe asupra FMI 83 390 −143
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 221 882 −829
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 38 376 1 002
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 22 605 269
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 22 605 269
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 525 898 4 652
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 108 257 4 670
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 417 558 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 83 −19
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 120 981 −3 147
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 690 841 11 503
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 312 738 12 007
7.2 Alte titluri 378 103 −504
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 718 0
9 Alte active 234 306 1 529
Total active 2 348 963 14 837
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 020 997 −3 757
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 364 940 15 715
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 276 829 13 494
2.2 Facilitatea de depozit 87 962 2 100
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 148 121
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 570 −21
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 132 125 5 523
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 75 019 6 590
5.2 Alte angajamente 57 106 −1 067
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 39 561 786
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 927 146
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 744 149
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 744 149
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 60 656 0
10 Alte pasive 216 134 −3 705
11 Conturi de reevaluare 403 298 0
12 Capital şi rezerve 96 011 0
Total pasive 2 348 963 14 837
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media