Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 10.4.2015

14.4.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 10.4.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,3 miljardilla eurolla 273,3 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,5 miljardilla eurolla 378,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 3,8 miljardilla eurolla 1 021 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 6,6 miljardilla eurolla 75 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 2,4 miljardilla eurolla 437,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 8.4.2015 erääntyi 103,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 108,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 88 miljardia euroa (edellisellä viikolla 85,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 12 miljardilla eurolla 312,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 10.4.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 25,9 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,4 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 67,2 miljardia euroa +2,5 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 5,3 miljardia euroa +0,4 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 61,7 miljardia euroa +9,2 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 141,3 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 13,5 miljardilla eurolla 276,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 383 966 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 305 271 −972
2.1 Saamiset IMF:ltä 83 390 −143
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 221 882 −829
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 38 376 1 002
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 605 269
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 605 269
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 525 898 4 652
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 108 257 4 670
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 417 558 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 83 −19
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 120 981 −3 147
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 690 841 11 503
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 312 738 12 007
7.2 Muut arvopaperit 378 103 −504
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 718 0
9 Muut saamiset 234 306 1 529
Vastaavaa yhteensä 2 348 963 14 837
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 020 997 −3 757
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 364 940 15 715
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 276 829 13 494
2.2 Talletusmahdollisuus 87 962 2 100
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 148 121
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 570 −21
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 132 125 5 523
5.1 Julkisyhteisöt 75 019 6 590
5.2 Muut 57 106 −1 067
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 39 561 786
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 927 146
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 744 149
8.1 Talletukset ja muut velat 7 744 149
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 60 656 0
10 Muut velat 216 134 −3 705
11 Arvonmuutostilit 403 298 0
12 Pääoma ja rahastot 96 011 0
Vastattavaa yhteensä 2 348 963 14 837
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle