Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. balandžio 10 d.

2015 m. balandžio 14 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. balandžio 10 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 273,3 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 378,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,8 mlrd. eurų – iki 1 021 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,6 mlrd. eurų – iki 75 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 437,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. balandžio 8 d., baigėsi 103,6 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 108,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė (palyginti su užpraeita savaite) ir buvo 0,1 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 88 mlrd. eurų (palyginti su 85,9 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), vertė padidėjo 12 mlrd. eurų – iki 312,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. balandžio 10 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. balandžio 3 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. balandžio 3 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 25,9 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 11,4 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 67,2 mlrd. eurų + 2,5 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 5,3 mlrd. eurų + 0,4 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus vertybinių popierių pirkimo programa 61,7 mlrd. eurų + 9,2 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 141,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,5 mlrd. eurų – iki 276,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 383 966 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 305 271 −972
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 83 390 −143
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 221 882 −829
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 38 376 1 002
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 605 269
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 605 269
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 525 898 4 652
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 108 257 4 670
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 417 558 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 83 −19
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 120 981 −3 147
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 690 841 11 503
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 312 738 12 007
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 378 103 −504
8 Valdžios skola eurais 26 718 0
9 Kitas turtas 234 306 1 529
Visas turtas 2 348 963 14 837
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 020 997 −3 757
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 364 940 15 715
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 276 829 13 494
2.2 Indėlių galimybė 87 962 2 100
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 148 121
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 570 −21
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 132 125 5 523
5.1 Valdžiai 75 019 6 590
5.2 Kiti įsipareigojimai 57 106 −1 067
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 39 561 786
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 927 146
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 744 149
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 744 149
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 60 656 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 134 −3 705
11 Perkainojimo sąskaitos 403 298 0
12 Kapitalas ir rezervai 96 011 0
Visi įsipareigojimai 2 348 963 14 837
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai