Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. április 10.

2015. április 14.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. április 10-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval csökkent, 273,3 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval, 378,1 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,8 milliárd euróval, 1021 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 6,6 milliárd euróval nőtt, 75 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 2,4 milliárd euróval, 437,8 milliárd euróra emelkedett. 2015. április 8-án, szerdán lejárt egy 103,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 108,3 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 88 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 85,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 12 milliárd euróval 312,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. április 10-én Különbség 2015. április 3-hoz képest – vétel Különbség 2015. április 3-hoz képest – visszavásárlás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 25,9 milliárd EUR - -
2. fedezettkötvény-vásárlási program 11,4 milliárd EUR - -
3. fedezettkötvény-vásárlási program 67,2 milliárd EUR + 2,5 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 5,3 milliárd EUR + 0,4 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 61,7 milliárd EUR + 9,2 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 141,3 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 13,5 milliárd euróval, 276,8 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 383 966 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 305 271 −972
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 83 390 −143
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 221 882 −829
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 38 376 1 002
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 22 605 269
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 22 605 269
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 525 898 4 652
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 108 257 4 670
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 417 558 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 83 −19
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 120 981 −3 147
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 690 841 11 503
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 312 738 12 007
7.2 Egyéb értékpapírok 378 103 −504
8 Euróban denominált államadósság 26 718 0
9 Egyéb eszközök 234 306 1 529
Eszközök összesen 2 348 963 14 837
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 020 997 −3 757
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 364 940 15 715
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 276 829 13 494
2.2 Betéti rendelkezésre állás 87 962 2 100
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 148 121
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 570 −21
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 132 125 5 523
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 75 019 6 590
5.2 Egyéb kötelezettségek 57 106 −1 067
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 39 561 786
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 927 146
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 744 149
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 744 149
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 60 656 0
10 Egyéb kötelezettségek 216 134 −3 705
11 Átértékelési számlák 403 298 0
12 Saját tőke 96 011 0
Források összesen 2 348 963 14 837
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok