Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 10. aprill 2015

14. aprill 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

10. aprillil 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 273,3 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 378,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 3,8 miljardi euro võrra 1021 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 6,6 miljardi euro võrra 75 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 2,4 miljardi euro võrra 437,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 8. aprillil 2015 möödus 103,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 108,3 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 88 miljardi euro ulatuses (võrreldes 85,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 12 miljardi euro võrra 312,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 10. aprill 2015 Erinevus võrreldes 3. aprilliga 2015 – ost Erinevus võrreldes 3. aprilliga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 25,9 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 11,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 67,2 miljardit eurot +2,5 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 5,3 miljardit eurot +0,4 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 61,7 miljardit eurot +9,2 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 141,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 13,5 miljardi euro võrra 276,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 383 966 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 305 271 −972
2.1 Nõuded RVFle 83 390 −143
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 221 882 −829
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 38 376 1 002
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 605 269
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 605 269
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 525 898 4 652
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 108 257 4 670
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 417 558 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 83 −19
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 120 981 −3 147
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 690 841 11 503
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 312 738 12 007
7.2 Muud väärtpaberid 378 103 −504
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 718 0
9 Muud varad 234 306 1 529
Varad kokku 2 348 963 14 837
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 020 997 −3 757
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 364 940 15 715
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 276 829 13 494
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 87 962 2 100
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 148 121
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 570 −21
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 132 125 5 523
5.1 Valitsussektor 75 019 6 590
5.2 Muud kohustused 57 106 −1 067
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 39 561 786
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 927 146
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 744 149
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 744 149
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 60 656 0
10 Muud kohustused 216 134 −3 705
11 Ümberhindluskontod 403 298 0
12 Kapital ja reservid 96 011 0
Kohustused kokku 2 348 963 14 837
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid