Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 10 august 2012

14 august 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 10 august 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 0,3 miliarde EUR, până la 245,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
9 august 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 7 miliarde USD 7,1 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la 321,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 0,9 miliarde EUR, până la 901,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 0,8 miliarde EUR, până la 119,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s‑a diminuat cu 9,1 miliarde EUR, până la 686,2 miliarde EUR. Miercuri, 8 august 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 133,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 132,8 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 211,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână. Tot miercuri, 8 august 2012, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 24,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 25,2 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 0,9 miliarde EUR (faţă de 1 miliard EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 310,8 miliarde EUR (faţă de 300,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au înregistrat o creştere de 0,1 miliarde EUR, până la 281 de miliarde EUR. Aceasta s-a datorat cumpărărilor de titluri în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 10 august 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare s-a situat la 211,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 55 de miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 14,7 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 2,2 miliarde EUR, până la 551,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 433 778 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 260 384 −383
2.1 Creanţe asupra FMI 90 162 −63
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 170 222 −320
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 55 550 −855
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 771 993
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 771 993
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 210 735 1 332
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 133 426 658
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 076 281 783
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 911 −102
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 117 −7
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 214 052 −1 351
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 602 728 220
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 281 031 93
7.2 Alte titluri 321 697 127
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 041 0
9 Alte active 262 782 1 652
Total active 3 086 822 1 607
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 901 281 −913
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 076 393 12 597
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 551 836 2 179
2.2 Facilitatea de depozit 310 822 10 438
2.3 Depozite pe termen fix 211 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 234 −20
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 259 −66
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 142 907 −1 300
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 119 759 −777
5.2 Alte angajamente 23 148 −523
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 170 287 −9 388
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 5 963 −213
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 538 −710
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 538 −710
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 886 0
10 Alte pasive 225 720 1 602
11 Conturi de reevaluare 409 840 0
12 Capital şi rezerve 85 749 0
Total pasive 3 086 822 1 607
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media