Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. rugpjūčio 10 d.

2012 m. rugpjūčio 14 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. rugpjūčio 10 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 245,5 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. rugpjūčio 9 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 7 mlrd. JAV dolerių 7,1 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 321,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 901,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 119,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 9,1 mlrd. eurų – iki 686,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. rugpjūčio 8 d., baigėsi 133,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 132,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 211,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių. Taip pat trečiadienį, 2012 m. rugpjūčio 8 d., baigėsi 24,4 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 25,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,9 mlrd. eurų (palyginti su 1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 310,8 mlrd. eurų (palyginti su 300,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 281 mlrd. eurų dėl pirkimų, įvykdytų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. rugpjūčio 10 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 211,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 55 mlrd. eurų ir 14,7 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,2 mlrd. eurų – iki 551,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 433 778 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 260 384 −383
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 90 162 −63
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 170 222 −320
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 55 550 −855
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 771 993
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 771 993
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 210 735 1 332
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 133 426 658
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 076 281 783
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 911 −102
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 117 −7
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 214 052 −1 351
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 602 728 220
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 281 031 93
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 321 697 127
8 Valdžios skola eurais 30 041 0
9 Kitas turtas 262 782 1 652
Visas turtas 3 086 822 1 607
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 901 281 −913
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 076 393 12 597
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 551 836 2 179
2.2 Indėlių galimybė 310 822 10 438
2.3 Terminuotieji indėliai 211 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 234 −20
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 259 −66
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 142 907 −1 300
5.1 Valdžiai 119 759 −777
5.2 Kiti įsipareigojimai 23 148 −523
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 170 287 −9 388
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 963 −213
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 538 −710
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 538 −710
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 886 0
10 Kiti įsipareigojimai 225 720 1 602
11 Perkainojimo sąskaitos 409 840 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 749 0
Visi įsipareigojimai 3 086 822 1 607
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai