Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 10. august 2012

14. august 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

10. augustil 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 245,5 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
9. august 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 7 miljardit USA dollarit 7,1 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,1 miljardi euro võrra 321,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 0,9 miljardi euro võrra 901,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 0,8 miljardi euro võrra 119,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 9,1 miljardi euro võrra 686,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 8. augustil 2012 möödus 133,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 132,8 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 211,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal. Kolmapäeval, 8. augustil 2012 möödus ka 24,4 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 25,2 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 310,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 300,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,1 miljardi euro võrra 281 miljardi euroni, tingituna väärtpaberiostudest tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 10. augustil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 211,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 55 miljardi ja 14,7 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,2 miljardi euro võrra 551,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 433 778 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 260 384 −383
2.1 Nõuded RVFle 90 162 −63
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 170 222 −320
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 55 550 −855
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 771 993
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 771 993
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 210 735 1 332
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 133 426 658
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 076 281 783
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 911 −102
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 117 −7
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 214 052 −1 351
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 602 728 220
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 281 031 93
7.2 Muud väärtpaberid 321 697 127
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 041 0
9 Muud varad 262 782 1 652
Varad kokku 3 086 822 1 607
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 901 281 −913
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 076 393 12 597
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 551 836 2 179
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 310 822 10 438
2.3 Tähtajalised hoiused 211 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 234 −20
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 259 −66
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 142 907 −1 300
5.1 Valitsussektor 119 759 −777
5.2 Muud kohustused 23 148 −523
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 170 287 −9 388
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 963 −213
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 538 −710
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 538 −710
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 886 0
10 Muud kohustused 225 720 1 602
11 Ümberhindluskontod 409 840 0
12 Kapital ja reservid 85 749 0
Kohustused kokku 3 086 822 1 607
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid