Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. augusztus 10.

2012. augusztus 14.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. augusztus 10-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek (lásd alább) miatt 0,3 milliárd euróval csökkent, 245,5 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. augusztus 9. 7-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 7 milliárd USD 7,1 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 321,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,9 milliárd euróval 901,3 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 0,8 milliárd euróval 119,8 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 9,1 milliárd euróval csökkent, 686,2 milliárd euróra. 2012. augusztus 8-án, szerdán lejárt egy 133,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 132,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 211,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben. 2012. augusztus 8-án, szerdán emellett lejárt egy 24,4 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 25,2 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,9 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 310,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 300,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,1 milliárd euróval 281 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt értékpapír-vásárlásoknak tudható be. Így a 2012. augusztus 10-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 211,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 55 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,7 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,2 milliárd euróval 551,8 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 433 778 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 260 384 −383
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 90 162 −63
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 170 222 −320
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 55 550 −855
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 771 993
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 771 993
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 210 735 1 332
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 133 426 658
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 076 281 783
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 911 −102
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 117 −7
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 214 052 −1 351
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 602 728 220
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 281 031 93
7.2 Egyéb értékpapírok 321 697 127
8 Euróban denominált államadósság 30 041 0
9 Egyéb eszközök 262 782 1 652
Eszközök összesen 3 086 822 1 607
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 901 281 −913
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 076 393 12 597
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 551 836 2 179
2.2 Betéti rendelkezésre állás 310 822 10 438
2.3 Lekötött betétek 211 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 234 −20
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 259 −66
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 142 907 −1 300
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 119 759 −777
5.2 Egyéb kötelezettségek 23 148 −523
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 170 287 −9 388
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 963 −213
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 538 −710
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 538 −710
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 886 0
10 Egyéb kötelezettségek 225 720 1 602
11 Átértékelési számlák 409 840 0
12 Saját tőke 85 749 0
Források összesen 3 086 822 1 607
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok