Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 10.8.2012

14.8.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 10.8.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,3 miljardilla eurolla 245,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
9.8.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 7 miljardia Yhdysvaltain dollaria 7,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 321,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,9 miljardilla eurolla 901,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 0,8 miljardilla eurolla 119,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 9,1 miljardilla eurolla 686,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 8.8.2012 erääntyi 133,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 132,8 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 211,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Niin ikään keskiviikkona 8.8.2012 erääntyi 24,4 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 25,2 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 1 miljardi euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 310,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 300,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 281 miljardiin euroon katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 10.8.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 211,3 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 55 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,7 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 2,2 miljardilla eurolla 551,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 433 778 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 260 384 −383
2.1 Saamiset IMF:ltä 90 162 −63
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 170 222 −320
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 55 550 −855
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 771 993
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 771 993
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 210 735 1 332
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 133 426 658
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 076 281 783
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 911 −102
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 117 −7
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 214 052 −1 351
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 602 728 220
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 281 031 93
7.2 Muut arvopaperit 321 697 127
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 041 0
9 Muut saamiset 262 782 1 652
Vastaavaa yhteensä 3 086 822 1 607
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 901 281 −913
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 076 393 12 597
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 551 836 2 179
2.2 Talletusmahdollisuus 310 822 10 438
2.3 Määräaikaistalletukset 211 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 234 −20
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 259 −66
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 142 907 −1 300
5.1 Julkisyhteisöt 119 759 −777
5.2 Muut 23 148 −523
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 170 287 −9 388
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 963 −213
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 538 −710
8.1 Talletukset ja muut velat 7 538 −710
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 886 0
10 Muut velat 225 720 1 602
11 Arvonmuutostilit 409 840 0
12 Pääoma ja rahastot 85 749 0
Vastattavaa yhteensä 3 086 822 1 607
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle