Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 27 iulie 2012


31 iulie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 27 iulie 2012, scăderea de 2 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de monede de aur de către două bănci centrale din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 3,7 miliarde EUR, până la 246,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
26 iulie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 4,2 miliarde USD 8 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,2 miliarde EUR, până la 321 de miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 1 miliard EUR, până la 897,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 7 miliarde EUR, până la 130,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s‑a diminuat cu 21,1 miliarde EUR, până la 656,4 miliarde EUR. Miercuri, 25 iulie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 156,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 130,7 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 211,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână. Joi, 26 iulie 2012, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 16,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 8,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,2 miliarde EUR (faţă de 0,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 337 de miliarde EUR (comparativ cu 349,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o reducere de 0,1 miliarde EUR, până la 280,8 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat răscumpărării titlurilor în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, a căror valoare a fost mai mult decât compensată de cea a cumpărărilor decontate, în săptămâna analizată, în cadrul celui de-al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 27 iulie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 211,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 55,1 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 14,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 22,7 miliarde EUR, până la 515,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 433 777 −2
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 260 373 −1 076
2.1 Creanţe asupra FMI 90 199 59
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 170 175 −1 135
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 57 547 4 840
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 923 229
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 923 229
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 207 579 −33 686
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 130 669 −26 083
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 075 498 −8 238
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 184 444
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 227 190
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 225 939 46 724
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 601 840 −293
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 280 840 −87
7.2 Alte titluri 321 000 −205
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 041 0
9 Alte active 261 124 −2 342
Total active 3 094 144 14 395
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 897 332 956
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 066 884 10 165
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 515 712 22 712
2.2 Facilitatea de depozit 337 025 −12 409
2.3 Depozite pe termen fix 211 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 647 −138
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 827 145
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 152 124 −5 919
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 130 262 −7 013
5.2 Alte angajamente 21 862 1 094
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 184 990 11 835
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 5 426 −479
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 954 516
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 954 516
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 886 0
10 Alte pasive 222 132 −2 825
11 Conturi de reevaluare 409 840 0
12 Capital şi rezerve 85 749 0
Total pasive 3 094 144 14 395
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media