Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. liepos 27 d.

2012 m. liepos 31 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. liepos 27 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 2 mln. eurų dviems iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,7 mlrd. eurų – iki 246,7 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. liepos 26 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 4,2 mlrd. JAV dolerių 8 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 321 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 897,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7 mlrd. eurų – iki 130,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 21,1 mlrd. eurų – iki 656,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. liepos 25 d., baigėsi 156,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 130,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 211,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių. Ketvirtadienį, 2012 m. liepos 26 d., baigėsi 16,7 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 8,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 337 mlrd. eurų (palyginti su 349,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 280,8 mlrd. eurų dėl šią savaitę pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą išpirktų vertybinių popierių, taip visiškai kompensuojant vertybinių popierių įsigijimą pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. liepos 27 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 211,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 55,1 mlrd. eurų ir 14,4 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 22,7 mlrd. eurų – iki 515,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 433 777 −2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 260 373 −1 076
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 90 199 59
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 170 175 −1 135
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 57 547 4 840
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 923 229
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 923 229
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 207 579 −33 686
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 130 669 −26 083
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 075 498 −8 238
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 184 444
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 227 190
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 225 939 46 724
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 601 840 −293
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 280 840 −87
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 321 000 −205
8 Valdžios skola eurais 30 041 0
9 Kitas turtas 261 124 −2 342
Visas turtas 3 094 144 14 395
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 897 332 956
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 066 884 10 165
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 515 712 22 712
2.2 Indėlių galimybė 337 025 −12 409
2.3 Terminuotieji indėliai 211 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 647 −138
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 827 145
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 152 124 −5 919
5.1 Valdžiai 130 262 −7 013
5.2 Kiti įsipareigojimai 21 862 1 094
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 184 990 11 835
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 426 −479
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 954 516
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 954 516
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 886 0
10 Kiti įsipareigojimai 222 132 −2 825
11 Perkainojimo sąskaitos 409 840 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 749 0
Visi įsipareigojimai 3 094 144 14 395
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai