Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 27. juuli 2012

31. juuli 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

27. juulil 2012 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 2 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 3,7 miljardi euro võrra 246,7 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
26. juuli 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 4,2 miljardit USA dollarit 8 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 321 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 1 miljardi euro võrra 897,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 7 miljardi euro võrra 130,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 21,1 miljardi euro võrra 656,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 25. juulil 2012 möödus 156,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 130,7 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 211,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 26. juulil 2012 möödus 16,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 8,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,7 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 337 miljardi euro ulatuses (võrreldes 349,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 280,8 miljardi euroni. Vähenemise tingis väärtpaberite lunastamine tagatud võlakirjade esimese ostukava raames, mis rohkem kui tasakaalustas nädala jooksul ostude arveldamise tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 27. juulil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 211,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 55,1 miljardi ja 14,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 22,7 miljardi euro võrra 515,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 433 777 −2
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 260 373 −1 076
2.1 Nõuded RVFle 90 199 59
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 170 175 −1 135
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 57 547 4 840
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 923 229
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 923 229
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 207 579 −33 686
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 130 669 −26 083
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 075 498 −8 238
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 184 444
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 227 190
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 225 939 46 724
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 601 840 −293
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 280 840 −87
7.2 Muud väärtpaberid 321 000 −205
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 041 0
9 Muud varad 261 124 −2 342
Varad kokku 3 094 144 14 395
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 897 332 956
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 066 884 10 165
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 515 712 22 712
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 337 025 −12 409
2.3 Tähtajalised hoiused 211 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 647 −138
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 827 145
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 152 124 −5 919
5.1 Valitsussektor 130 262 −7 013
5.2 Muud kohustused 21 862 1 094
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 184 990 11 835
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 426 −479
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 954 516
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 954 516
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 886 0
10 Muud kohustused 222 132 −2 825
11 Ümberhindluskontod 409 840 0
12 Kapital ja reservid 85 749 0
Kohustused kokku 3 094 144 14 395
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid