Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 27.7.2012

31.7.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 27.7.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 2 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 3,7 miljardilla eurolla 246,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
26.7.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 4,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria 8 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,2 miljardilla eurolla 321 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljardilla eurolla 897,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 7 miljardilla eurolla 130,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 21,1 miljardilla eurolla 656,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 25.7.2012 erääntyi 156,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 130,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 211,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko. Torstaina 26.7.2012 erääntyi 16,7 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 8,5 miljardin euron operaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,7 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 337 miljardia euroa (edellisellä viikolla 349,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä supistui 0,1 miljardilla eurolla 280,8 miljardiin euroon alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen sekä nykyisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa tehtyjen ostojen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 27.7.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 211,3 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 55,1 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 22,7 miljardilla eurolla 515,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 433 777 −2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 260 373 −1 076
2.1 Saamiset IMF:ltä 90 199 59
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 170 175 −1 135
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 57 547 4 840
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 923 229
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 923 229
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 207 579 −33 686
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 130 669 −26 083
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 075 498 −8 238
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 184 444
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 227 190
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 225 939 46 724
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 601 840 −293
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 280 840 −87
7.2 Muut arvopaperit 321 000 −205
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 041 0
9 Muut saamiset 261 124 −2 342
Vastaavaa yhteensä 3 094 144 14 395
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 897 332 956
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 066 884 10 165
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 515 712 22 712
2.2 Talletusmahdollisuus 337 025 −12 409
2.3 Määräaikaistalletukset 211 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 647 −138
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 827 145
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 152 124 −5 919
5.1 Julkisyhteisöt 130 262 −7 013
5.2 Muut 21 862 1 094
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 184 990 11 835
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 426 −479
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 954 516
8.1 Talletukset ja muut velat 8 954 516
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 886 0
10 Muut velat 222 132 −2 825
11 Arvonmuutostilit 409 840 0
12 Pääoma ja rahastot 85 749 0
Vastattavaa yhteensä 3 094 144 14 395
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle