Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. július 27.

2012. július 31.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. július 27-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 2 millió eurós csökkenése az eurorendszer két központi bankjának aranyérme-eladását tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 3,7 milliárd euróval 246,7 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. július 26. 7-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 4,2 milliárd USD 8 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval 321 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1 milliárd euróval, 897,3 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 7 milliárd euróval 130,3 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 21,1 milliárd euróval csökkent, 656,4 milliárd euróra. 2012. július 25-én, szerdán lejárt egy 156,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 130,7 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 211,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben. 2012. július 26-án, csütörtökön lejárt egy 16,7 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 8,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,7 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 337 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 349,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,1 milliárd euróval 280,8 milliárd euróra csökkent. A növekedés hátterében az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében végrehajtott értékpapír-visszaváltás áll, amely bőségesen ellensúlyozta a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében a hét során elszámolt értékpapír-vásárlást. Így a 2012. július 27-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 211,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 55,1 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 22,7 milliárd euróval 515,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 433 777 −2
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 260 373 −1 076
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 90 199 59
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 170 175 −1 135
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 57 547 4 840
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 923 229
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 923 229
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 207 579 −33 686
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 130 669 −26 083
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 075 498 −8 238
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 184 444
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 227 190
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 225 939 46 724
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 601 840 −293
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 280 840 −87
7.2 Egyéb értékpapírok 321 000 −205
8 Euróban denominált államadósság 30 041 0
9 Egyéb eszközök 261 124 −2 342
Eszközök összesen 3 094 144 14 395
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 897 332 956
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 066 884 10 165
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 515 712 22 712
2.2 Betéti rendelkezésre állás 337 025 −12 409
2.3 Lekötött betétek 211 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 647 −138
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 827 145
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 152 124 −5 919
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 130 262 −7 013
5.2 Egyéb kötelezettségek 21 862 1 094
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 184 990 11 835
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 426 −479
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 8 954 516
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 8 954 516
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 886 0
10 Egyéb kötelezettségek 222 132 −2 825
11 Átértékelési számlák 409 840 0
12 Saját tőke 85 749 0
Források összesen 3 094 144 14 395
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok