Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 6 iulie 2012

10 iulie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 6 iulie 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 1,7 miliarde EUR, până la 244,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
5 iulie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 2,6 miliarde USD 4,3 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,8 miliarde EUR, până la 320,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 3,8 miliarde EUR, până la 897,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 11,4 miliarde EUR, până la 134,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s‑a diminuat cu 37,2 miliarde EUR, până la 234,7 miliarde EUR. Miercuri, 4 iulie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 180,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 163,7 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 210,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

În cursul săptămânii, operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 1,5 miliarde EUR au fost rambursate înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,3 miliarde EUR (faţă de 0,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 795,2 miliarde EUR (comparativ cu 772,9 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au înregistrat o creştere de 0,2 miliarde EUR, până la 281,3 miliarde EUR. Aceasta s-a datorat cumpărărilor decontate în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 6 iulie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 211,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 55,9 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 14 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o reducere de 24,9 miliarde EUR, până la 91,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 433 779 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 261 048 182
2.1 Creanţe asupra FMI 90 024 218
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 171 025 −37
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 54 213 2 357
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 874 −582
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 874 −582
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 243 549 −17 308
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 163 629 −16 749
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 078 273 −1 452
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 347 641
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 299 251
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 184 197 −2 166
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 601 781 −540
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 281 261 216
7.2 Alte titluri 320 520 −756
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 041 −51
9 Alte active 259 523 887
Total active 3 085 006 −17 221
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 897 508 3 768
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 100 607 −4 924
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 91 789 −24 865
2.2 Facilitatea de depozit 795 203 22 348
2.3 Depozite pe termen fix 210 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 116 −2 406
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 592 2 878
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 147 342 −11 131
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 134 914 −11 416
5.2 Alte angajamente 12 429 285
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 139 707 −10 200
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 994 702
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 707 155
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 707 155
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 886 0
10 Alte pasive 227 074 1 531
11 Conturi de reevaluare 409 840 0
12 Capital şi rezerve 85 748 0
Total pasive 3 085 006 −17 221
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media