Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. liepos 6 d.

2012 m. liepos 10 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. liepos 6 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 244,7 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. liepos 5 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 2,6 mlrd. JAV dolerių 4,3 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 320,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,8 mlrd. eurų – iki 897,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,4 mlrd. eurų – iki 134,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 37,2 mlrd. eurų – iki 234,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. liepos 4 d., baigėsi 180,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 163,7 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 210,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 1,5 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 795,2 mlrd. eurų (palyginti su 772,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 281,3 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. liepos 6 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 211,3 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 55,9 mlrd. eurų ir 14 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 24,9 mlrd. eurų – iki 91,8 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 433 779 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 261 048 182
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 90 024 218
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 171 025 −37
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 54 213 2 357
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 874 −582
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 874 −582
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 243 549 −17 308
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 163 629 −16 749
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 078 273 −1 452
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 347 641
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 299 251
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 184 197 −2 166
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 601 781 −540
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 281 261 216
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 320 520 −756
8 Valdžios skola eurais 30 041 −51
9 Kitas turtas 259 523 887
Visas turtas 3 085 006 −17 221
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 897 508 3 768
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 100 607 −4 924
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 91 789 −24 865
2.2 Indėlių galimybė 795 203 22 348
2.3 Terminuotieji indėliai 210 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 116 −2 406
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 592 2 878
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 147 342 −11 131
5.1 Valdžiai 134 914 −11 416
5.2 Kiti įsipareigojimai 12 429 285
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 139 707 −10 200
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 994 702
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 707 155
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 707 155
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 886 0
10 Kiti įsipareigojimai 227 074 1 531
11 Perkainojimo sąskaitos 409 840 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 748 0
Visi įsipareigojimai 3 085 006 −17 221
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai