Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 6. juuli 2012

10. juuli 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

6. juulil 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 1,7 miljardi euro võrra 244,7 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
5. juuli 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 2,6 miljardit USA dollarit 4,3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,8 miljardi euro võrra 320,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 3,8 miljardi euro võrra 897,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 11,4 miljardi euro võrra 134,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 37,2 miljardi euro võrra 234,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 4. juulil 2012 möödus 180,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 163,7 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 210,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 1,5 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,7 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 795,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 772,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht suurenes 0,2 miljardi euro võrra 281,3 miljardi euroni, tingituna ostude arveldamisest tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 6. juulil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 211,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 55,9 miljardi ja 14 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 24,9 miljardi euro võrra 91,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 433 779 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 261 048 182
2.1 Nõuded RVFle 90 024 218
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 171 025 −37
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 54 213 2 357
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 874 −582
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 874 −582
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 243 549 −17 308
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 163 629 −16 749
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 078 273 −1 452
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 347 641
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 299 251
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 184 197 −2 166
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 601 781 −540
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 281 261 216
7.2 Muud väärtpaberid 320 520 −756
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 041 −51
9 Muud varad 259 523 887
Varad kokku 3 085 006 −17 221
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 897 508 3 768
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 100 607 −4 924
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 91 789 −24 865
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 795 203 22 348
2.3 Tähtajalised hoiused 210 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 116 −2 406
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 592 2 878
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 147 342 −11 131
5.1 Valitsussektor 134 914 −11 416
5.2 Muud kohustused 12 429 285
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 139 707 −10 200
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 994 702
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 707 155
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 707 155
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 886 0
10 Muud kohustused 227 074 1 531
11 Ümberhindluskontod 409 840 0
12 Kapital ja reservid 85 748 0
Kohustused kokku 3 085 006 −17 221
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid