Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. július 6.

2012. július 10.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. július 6-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 1,7 milliárd euróval 244,7 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. július 5. 7-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 2,6 milliárd USD 4,3 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,8 milliárd euróval 320,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,8 milliárd euróval, 897,5 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 11,4 milliárd euróval 134,9 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 37,2 milliárd euróval csökkent, 234,7 milliárd euróra. 2012. július 4-én, szerdán lejárt egy 180,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 163,7 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 210,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

A hét során hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet lejárat előtti visszafizetésére került sor 1,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 1,3 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,7 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 795,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 772,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,2 milliárd euróval 281,3 milliárd euróra emelkedett. Az emelkedés a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt értékpapír-vásárlásoknak tudható be. Így a 2012. július 6-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 211,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 55,9 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 24,9 milliárd euróval csökkent, 91,8 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 433 779 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 261 048 182
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 90 024 218
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 171 025 −37
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 54 213 2 357
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 874 −582
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 874 −582
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 243 549 −17 308
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 163 629 −16 749
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 078 273 −1 452
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 347 641
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 299 251
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 184 197 −2 166
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 601 781 −540
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 281 261 216
7.2 Egyéb értékpapírok 320 520 −756
8 Euróban denominált államadósság 30 041 −51
9 Egyéb eszközök 259 523 887
Eszközök összesen 3 085 006 −17 221
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 897 508 3 768
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 100 607 −4 924
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 91 789 −24 865
2.2 Betéti rendelkezésre állás 795 203 22 348
2.3 Lekötött betétek 210 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 116 −2 406
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 6 592 2 878
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 147 342 −11 131
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 134 914 −11 416
5.2 Egyéb kötelezettségek 12 429 285
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 139 707 −10 200
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 994 702
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 707 155
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 707 155
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 886 0
10 Egyéb kötelezettségek 227 074 1 531
11 Átértékelési számlák 409 840 0
12 Saját tőke 85 748 0
Források összesen 3 085 006 −17 221
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok