Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 6.7.2012

10.7.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 6.7.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,7 miljardilla eurolla 244,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
5.7.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 2,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria 4,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,8 miljardilla eurolla 320,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,8 miljardilla eurolla 897,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 11,4 miljardilla eurolla 134,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 37,2 miljardilla eurolla 234,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 4.7.2012 erääntyi 180,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 163,7 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 210,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa lainattuja varoja maksettiin ennenaikaisesti takaisin 1,5 miljardin euron arvosta.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,7 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 795,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 772,9 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 281,3 miljardiin euroon nykyisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 6.7.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 211,3 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 55,9 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 24,9 miljardilla eurolla 91,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 433 779 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 261 048 182
2.1 Saamiset IMF:ltä 90 024 218
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 171 025 −37
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 54 213 2 357
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 874 −582
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 874 −582
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 243 549 −17 308
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 163 629 −16 749
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 078 273 −1 452
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 347 641
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 299 251
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 184 197 −2 166
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 601 781 −540
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 281 261 216
7.2 Muut arvopaperit 320 520 −756
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 041 −51
9 Muut saamiset 259 523 887
Vastaavaa yhteensä 3 085 006 −17 221
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 897 508 3 768
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 100 607 −4 924
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 91 789 −24 865
2.2 Talletusmahdollisuus 795 203 22 348
2.3 Määräaikaistalletukset 210 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 116 −2 406
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 592 2 878
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 147 342 −11 131
5.1 Julkisyhteisöt 134 914 −11 416
5.2 Muut 12 429 285
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 139 707 −10 200
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 994 702
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 707 155
8.1 Talletukset ja muut velat 9 707 155
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 886 0
10 Muut velat 227 074 1 531
11 Arvonmuutostilit 409 840 0
12 Pääoma ja rahastot 85 748 0
Vastattavaa yhteensä 3 085 006 −17 221
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle