Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 8 iunie 2012

12 iunie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 8 iunie 2012, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s‑a datorat vânzării de monede de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 1,8 miliarde EUR, până la 225 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
7 iunie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 0,5 miliarde USD 1,5 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la 324,4 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 3,7 miliarde EUR, până la 888,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au înregistrat o scădere de 4,3 miliarde EUR, până la 113,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 66 de miliarde EUR, până la 183,8 miliarde EUR. Miercuri, 6 iunie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 51,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 119,4 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 212 miliarde EUR şi au fost atrase depozite noi, cu aceeaşi valoare.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,9 miliarde EUR (faţă de 0,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 788,2 miliarde EUR (comparativ cu 785 de miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au înregistrat o creştere de 0,4 miliarde EUR, până la 281,2 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat cumpărărilor efectuate în cadrul celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, a căror valoare a fost mai mult decât compensată de cea a răscumpărărilor de titluri în cadrul primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 8 iunie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 212,1 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 56,3 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 12,8 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 6,9 miliarde EUR, până la 87,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 432 702 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 244 526 929
2.1 Creanţe asupra FMI 86 085 4
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 158 441 925
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 49 069 −8
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 616 −974
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 616 −974
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 185 060 69 544
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 119 370 68 193
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 063 629 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 949 1 239
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 112 111
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 189 547 −61 046
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 605 665 552
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 281 242 419
7.2 Alte titluri 324 423 133
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 30 583 0
9 Alte active 255 914 −1 906
Total active 3 009 684 7 091
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 888 613 3 738
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 088 326 −3 374
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 87 070 −6 948
2.2 Facilitatea de depozit 788 218 3 245
2.3 Depozite pe termen fix 212 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 039 328
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 913 514
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 124 720 −4 306
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 113 776 −4 316
5.2 Alte angajamente 10 944 10
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 129 600 13 181
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 4 006 −1 485
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 890 611
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 890 611
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 716 0
10 Alte pasive 220 707 −2 174
11 Conturi de reevaluare 399 445 0
12 Capital şi rezerve 85 747 385
Total pasive 3 009 684 7 091
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media