Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2012. június 8.

2012. június 12.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2012. június 8-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós csökkenése az eurorendszer egyik központi bankjának aranyérme-eladását tükrözte.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 1,8 milliárd euróval 225 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2012. június 7. 7-napos USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,5 milliárd USD 1,5 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 324,4 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,7 milliárd euróval, 888,6 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,3 milliárd euróval 113,8 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 66 milliárd euróval 183,8 milliárd euróra emelkedett. 2012. június 6-án, szerdán lejárt egy 51,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 119,4 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 212 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,9 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,7 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 788,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 785 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,4 milliárd euróval 281,2 milliárd euróra emelkedett. A növekedés hátterében a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás állt, amely bőségesen ellensúlyozta az első fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok visszaváltásának hatását. Így a 2012. június 8-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 212,1 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 56,3 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 12,8 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 6,9 milliárd euróval csökkent, 87,1 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 432 702 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 244 526 929
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 86 085 4
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 158 441 925
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 49 069 −8
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 616 −974
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 616 −974
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 1 185 060 69 544
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 119 370 68 193
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 1 063 629 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 949 1 239
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 112 111
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 189 547 −61 046
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 605 665 552
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 281 242 419
7.2 Egyéb értékpapírok 324 423 133
8 Euróban denominált államadósság 30 583 0
9 Egyéb eszközök 255 914 −1 906
Eszközök összesen 3 009 684 7 091
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 888 613 3 738
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 1 088 326 −3 374
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 87 070 −6 948
2.2 Betéti rendelkezésre állás 788 218 3 245
2.3 Lekötött betétek 212 000 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 039 328
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 913 514
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 124 720 −4 306
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 113 776 −4 316
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 944 10
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 129 600 13 181
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 006 −1 485
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 890 611
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 890 611
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 716 0
10 Egyéb kötelezettségek 220 707 −2 174
11 Átértékelési számlák 399 445 0
12 Saját tőke 85 747 385
Források összesen 3 009 684 7 091
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok