Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. birželio 8 d.

2012 m. birželio 12 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. birželio 8 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso monetų.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 225 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. birželio 7 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 0,5 mlrd. JAV dolerių 1,5 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 324,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,7 mlrd. eurų – iki 888,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,3 mlrd. eurų – iki 113,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 66 mlrd. eurų – iki 183,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. birželio 6 d., baigėsi 51,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 119,4 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 212 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,9 mlrd. eurų (palyginti su 0,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 788,2 mlrd. eurų (palyginti su 785 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 281,2 mlrd. eurų dėl pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą įvykdytų pirkimų, taip visiškai kompensuojant vertybinių popierių išpirkimą pagal pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. birželio 8 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 212,1 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 56,3 mlrd. eurų ir 12,8 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,9 mlrd. eurų – iki 87,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 432 702 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 244 526 929
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 085 4
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 158 441 925
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 49 069 −8
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 616 −974
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 616 −974
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 185 060 69 544
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 119 370 68 193
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 063 629 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 949 1 239
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 112 111
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 189 547 −61 046
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 605 665 552
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 281 242 419
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 324 423 133
8 Valdžios skola eurais 30 583 0
9 Kitas turtas 255 914 −1 906
Visas turtas 3 009 684 7 091
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 888 613 3 738
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 088 326 −3 374
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 87 070 −6 948
2.2 Indėlių galimybė 788 218 3 245
2.3 Terminuotieji indėliai 212 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 039 328
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 913 514
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 124 720 −4 306
5.1 Valdžiai 113 776 −4 316
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 944 10
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 129 600 13 181
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 006 −1 485
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 890 611
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 890 611
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 716 0
10 Kiti įsipareigojimai 220 707 −2 174
11 Perkainojimo sąskaitos 399 445 0
12 Kapitalas ir rezervai 85 747 385
Visi įsipareigojimai 3 009 684 7 091
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai