Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 8.6.2012

12.6.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 8.6.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,8 miljardilla eurolla 225 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
7.6.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 0,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 324,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,7 miljardilla eurolla 888,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 4,3 miljardilla eurolla 113,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 66 miljardilla eurolla 183,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 6.6.2012 erääntyi 51,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 119,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 212 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,7 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 788,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 785 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,4 miljardilla eurolla 281,2 miljardiin euroon nykyisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa suoritettujen ostojen sekä alkuperäisessä osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 8.6.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 212,1 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 56,3 miljardin euron ja nykyiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 12,8 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 6,9 miljardilla eurolla 87,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 432 702 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 244 526 929
2.1 Saamiset IMF:ltä 86 085 4
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 158 441 925
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 49 069 −8
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 616 −974
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 616 −974
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 185 060 69 544
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 119 370 68 193
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 063 629 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 949 1 239
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 112 111
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 189 547 −61 046
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 605 665 552
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 281 242 419
7.2 Muut arvopaperit 324 423 133
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 30 583 0
9 Muut saamiset 255 914 −1 906
Vastaavaa yhteensä 3 009 684 7 091
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 888 613 3 738
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 088 326 −3 374
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 87 070 −6 948
2.2 Talletusmahdollisuus 788 218 3 245
2.3 Määräaikaistalletukset 212 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 039 328
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 913 514
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 124 720 −4 306
5.1 Julkisyhteisöt 113 776 −4 316
5.2 Muut 10 944 10
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 129 600 13 181
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 006 −1 485
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 890 611
8.1 Talletukset ja muut velat 9 890 611
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 54 716 0
10 Muut velat 220 707 −2 174
11 Arvonmuutostilit 399 445 0
12 Pääoma ja rahastot 85 747 385
Vastattavaa yhteensä 3 009 684 7 091
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle