Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 8. juuni 2012

12. juuni 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

8. juunil 2012 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 1,8 miljardi euro võrra 225 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
7. juuni 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,5 miljardit USA dollarit 1,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,1 miljardi euro võrra 324,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 3,7 miljardi euro võrra 888,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 4,3 miljardi euro võrra 113,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 66 miljardi euro võrra 183,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 6. juunil 2012 möödus 51,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 119,4 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 212 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,7 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 788,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 785 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,4 miljardi euro võrra 281,2 miljardi euroni. Kasvu tingis ostude arveldamine tagatud võlakirjade teise ostukava raames, mis rohkem kui tasakaalustas tagatud võlakirjade esimese ostukava raames omandatud väärtpaberite lunastamise. Selle tulemusel ulatus 8. juunil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 212,1 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 56,3 miljardi ja 12,8 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 6,9 miljardi euro võrra 87,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 432 702 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 244 526 929
2.1 Nõuded RVFle 86 085 4
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 158 441 925
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 49 069 −8
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 616 −974
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 616 −974
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 185 060 69 544
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 119 370 68 193
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 063 629 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 949 1 239
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 112 111
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 189 547 −61 046
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 605 665 552
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 281 242 419
7.2 Muud väärtpaberid 324 423 133
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 583 0
9 Muud varad 255 914 −1 906
Varad kokku 3 009 684 7 091
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 888 613 3 738
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 088 326 −3 374
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 87 070 −6 948
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 788 218 3 245
2.3 Tähtajalised hoiused 212 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 039 328
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 913 514
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 124 720 −4 306
5.1 Valitsussektor 113 776 −4 316
5.2 Muud kohustused 10 944 10
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 129 600 13 181
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 006 −1 485
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 890 611
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 890 611
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 716 0
10 Muud kohustused 220 707 −2 174
11 Ümberhindluskontod 399 445 0
12 Kapital ja reservid 85 747 385
Kohustused kokku 3 009 684 7 091
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid