Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 23 martie 2012

27 martie 2012

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 23 martie 2012, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o scădere de 0,2 miliarde EUR, până la 250,5 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
22 martie 2012 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 2,3 miliarde USD 1,8 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 346,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o diminuare de 2,0 miliarde EUR, până la 867 de miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 17,6 miliarde EUR, până la 156,5 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s‑a redus cu 20,3 miliarde EUR, până la 152,3 miliarde EUR. Miercuri, 21 martie 2012, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 42,2 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 59,5 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 218 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,8 miliarde EUR (faţă de 11,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 785,4 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 758,8 miliarde EUR).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au scăzut cu 4,1 miliarde EUR, până la 279,3 miliarde EUR. Această scădere s‑a datorat răscumpărărilor de titluri în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare şi al primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, a căror valoare a fost mai mult decât compensată de cea a cumpărărilor decontate pe parcursul săptămânii în cadrul celui de al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 23 martie 2012, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 213,5 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate s‑a cifrat la 56,9 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, la 8,9 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 42,9 miliarde EUR, până la 89,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 423 450 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 247 482 921
2.1 Creanţe asupra FMI 87 066 225
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 160 416 697
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 70 758 −596
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 645 627
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 645 627
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 155 888 6 403
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 59 543 17 365
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 095 505 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 834 −10 950
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 6 −11
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 57 708 2 438
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 626 257 −4 189
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 279 344 −4 056
7.2 Alte titluri 346 913 −134
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 31 176 0
9 Alte active 351 486 −9 050
Total active 2 982 849 −3 445
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 867 063 −2 043
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 1 092 866 −16 210
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 89 273 −42 900
2.2 Facilitatea de depozit 785 393 26 639
2.3 Depozite pe termen fix 218 000 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 201 51
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 1 645 116
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 167 925 14 969
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 156 522 17 589
5.2 Alte angajamente 11 403 −2 620
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 90 704 −2 704
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 099 −802
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 8 696 1 320
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 8 696 1 320
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 942 0
10 Alte pasive 217 875 1 904
11 Conturi de reevaluare 394 029 0
12 Capital şi rezerve 83 004 4
Total pasive 2 982 849 −3 445
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media