Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2012 m. kovo 23 d.

2012 m. kovo 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2012 m. kovo 23 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 250,5 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos
Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2012 m. kovo 22 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 2,3 mlrd. JAV dolerių 1,8 mlrd. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 346,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,0 mlrd. eurų – iki 867 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 17,6 mlrd. eurų – iki 156,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 20,3 mlrd. eurų – iki 152,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2012 m. kovo 21 d., baigėsi 42,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 59,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 218 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,8 mlrd. eurų (palyginti su 11,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 785,4 mlrd. eurų (palyginti su 758,8 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 4,1 mlrd. eurų – iki 279,3 mlrd. eurų pasibaigus pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir pirmąją padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui, taip visiškai kompensuojant per savaitę įvykdytus pirkimus pagal antrąją padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2012 m. kovo 23 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 213,5 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos portfelių vertė atitinkamai sudarė 56,9 mlrd. eurų ir 8,9 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 42,9 mlrd. eurų – iki 89,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 423 450 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 247 482 921
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 87 066 225
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 160 416 697
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 70 758 −596
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 645 627
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 645 627
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 155 888 6 403
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 59 543 17 365
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 095 505 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 834 −10 950
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 6 −11
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 57 708 2 438
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 626 257 −4 189
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 279 344 −4 056
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 346 913 −134
8 Valdžios skola eurais 31 176 0
9 Kitas turtas 351 486 −9 050
Visas turtas 2 982 849 −3 445
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 867 063 −2 043
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 092 866 −16 210
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 89 273 −42 900
2.2 Indėlių galimybė 785 393 26 639
2.3 Terminuotieji indėliai 218 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 201 51
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 645 116
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 167 925 14 969
5.1 Valdžiai 156 522 17 589
5.2 Kiti įsipareigojimai 11 403 −2 620
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 90 704 −2 704
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 099 −802
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 8 696 1 320
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 8 696 1 320
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 942 0
10 Kiti įsipareigojimai 217 875 1 904
11 Perkainojimo sąskaitos 394 029 0
12 Kapitalas ir rezervai 83 004 4
Visi įsipareigojimai 2 982 849 −3 445
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai