Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. märts 2012

27. märts 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

23. märtsil 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 250,5 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
22. märts 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 2,3 miljardit USA dollarit 1,8 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 346,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 2,0 miljardi euro võrra 867 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 17,6 miljardi euro võrra 156,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 20,3 miljardi euro võrra 152,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 21. märtsil 2012 möödus 42,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 59,5 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 218 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 11,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 785,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 758,8 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 4,1 miljardi euro võrra 279,3 miljardi euroni, tingituna väärtpaberite lunastamisest väärtpaberituruprogrammi ja tagatud võlakirjade esimese ostukava raames, mis tasakaalustas täielikult nädala jooksul arveldatud ostud tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 23. märtsil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 213,5 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 56,9 miljardi ja 8,9 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 42,9 miljardi euro võrra 89,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 423 450 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 247 482 921
2.1 Nõuded RVFle 87 066 225
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 160 416 697
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 70 758 −596
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 645 627
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 645 627
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 155 888 6 403
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 59 543 17 365
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 095 505 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 834 −10 950
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 6 −11
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 57 708 2 438
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 626 257 −4 189
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 279 344 −4 056
7.2 Muud väärtpaberid 346 913 −134
8 Valitsussektori võlg eurodes 31 176 0
9 Muud varad 351 486 −9 050
Varad kokku 2 982 849 −3 445
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 867 063 −2 043
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 092 866 −16 210
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 89 273 −42 900
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 785 393 26 639
2.3 Tähtajalised hoiused 218 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 201 51
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 645 116
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 167 925 14 969
5.1 Valitsussektor 156 522 17 589
5.2 Muud kohustused 11 403 −2 620
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 90 704 −2 704
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 099 −802
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 696 1 320
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 696 1 320
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 942 0
10 Muud kohustused 217 875 1 904
11 Ümberhindluskontod 394 029 0
12 Kapital ja reservid 83 004 4
Kohustused kokku 2 982 849 −3 445
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid