Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.3.2012

27.3.2012

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.3.2012 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 250,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
22.3.2012 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 2,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria 1,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,1 miljardilla eurolla 346,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 2,0 miljardilla eurolla 867 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 17,6 miljardilla eurolla 156,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 20,3 miljardilla eurolla 152,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 21.3.2012 erääntyi 42,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 59,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 218 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 11,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 785,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 758,8 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä supistui 4,1 miljardilla eurolla 279,3 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa ja alkuperäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien lunastamisen sekä uudessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa tehtyjen ostojen yhteisvaikutuksen vuoksi. Perjantaina 23.3.2012 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 213,5 miljardin euron arvosta. Alkuperäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 56,9 miljardin euron ja uuteen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 8,9 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 42,9 miljardilla eurolla 89,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 423 450 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 247 482 921
2.1 Saamiset IMF:ltä 87 066 225
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 160 416 697
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 70 758 −596
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 645 627
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 645 627
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 155 888 6 403
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 59 543 17 365
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 095 505 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 834 −10 950
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 6 −11
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 57 708 2 438
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 626 257 −4 189
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 279 344 −4 056
7.2 Muut arvopaperit 346 913 −134
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 31 176 0
9 Muut saamiset 351 486 −9 050
Vastaavaa yhteensä 2 982 849 −3 445
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 867 063 −2 043
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 092 866 −16 210
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 89 273 −42 900
2.2 Talletusmahdollisuus 785 393 26 639
2.3 Määräaikaistalletukset 218 000 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 201 51
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 645 116
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 167 925 14 969
5.1 Julkisyhteisöt 156 522 17 589
5.2 Muut 11 403 −2 620
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 90 704 −2 704
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 099 −802
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 696 1 320
8.1 Talletukset ja muut velat 8 696 1 320
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 942 0
10 Muut velat 217 875 1 904
11 Arvonmuutostilit 394 029 0
12 Pääoma ja rahastot 83 004 4
Vastattavaa yhteensä 2 982 849 −3 445
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle